Jesteśmy otwartą grupą aktywnych, kreatywnych młodych ludzi, działających od 1992 roku jako organizacja młodzieżowa mniejszości niemieckiej. Najważniejszym celem naszej organizacji jest utrzymanie niemieckiej tożsamości w Polsce poprzez pielęgnowanie i popularyzację niemieckiej kultury i języka. Równie ważnym dla nas celem jest budowanie pozytywnego wizerunku mniejszości niemieckiej w Polsce, rozwój osobisty naszych członków, a także wspieranie przyjaznych stosunków z innymi grupami społecznymi. ZMMN stara się pracować przede wszystkim na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych, niezależnie od pochodzenia.

W ciągu całego roku oferujemy szereg ciekawych projektów, takich jak wymiany, wyjazdy integracyjne w Polsce i za granicą, szkolenia, wydarzenia sportowe, kursy językowe, akcje charytatywne, czy podróże studyjne.

Dowiedz się więcej…

Więcej informacji o naszych partnerach