Oświadczenie Zarządu ZMMN w RP

W związku z pojawiającymi się doniesieniami w przestrzeni medialnej i internetowej, informujemy, że Pan Markus(Marek) Tylikowski utracił członkostwo w BJDM w skutek prowadzonej przez niego działalności, między innymi dotyczącej współpracy z niemieckimi środowiskami skrajnie prawicowymi.

Jako Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP stanowczo sprzeciwiamy się współpracy ze środowiskami ksenofobicznymi i prowadzącymi działania sprzeczne z ideą polsko-niemieckiego pojednania. Mając na uwadze powyższe, prosimy, aby nie wiązać naszej organizacji z wyżej wspomnianą osobą.