Nowe wytyczne w BJDM

W zeszły czwartek tj. 22.02. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, na którym zdecydowano o wysokości opłaty członkowskiej oraz organizacji tegorocznej Rady Związku.

Opłata członkowska wynosi 20,00 zł

Na podstawie statutu Związku Zarząd podjął decyzję o podniesieniu kwoty corocznej składki członkowskiej do wysokości 20 zł od każdego aktywnego członka. Można ją zapłacić zarówno gotówką w biurze BJDM jak i przelewem na konto: ING Bank Śląski 97 1050 1504 1000 0023 4016 8141.

Jest to symboliczna kwota, która stanowi wsparcie finansowe Organizacji, umożliwiając realizację różnorodnych projektów, czy inicjatyw na rzecz społeczności ZMMN. Członkowie senior są zachęcani do uiszczenia opłaty w wysokości według własnego uznania, przy czym nie powinna ona wynosić mniej niż 20 zł. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez okres 3 lat członkostwo wygasa.

Zmiana ta wprowadza równocześnie prawo do udziału w wyborach wszystkich aktywnych członków Związku, niezależnie od miejscowości czy wieku. Oznacza to, że każdy członek, regularnie płacący składkę członkowską, ma możliwość głosowania i wybierania swoich przedstawicieli do Rady Związku.

Rada Związku w nowej formie

17-18 maja bieżącego roku odbędzie się tegoroczna Rada Związku. Po wprowadzonych zmianach statutu w roku 2023 r. udział w Radzie Związku możliwy jest dla wszystkich aktywnych członków Związku – którzy dokonali opłatę roczną przed 5 maja 2024.

Rada to istotny moment dla wszystkich Członków, ponieważ to czas, w którym każdy ma szansę wziąć udział w podsumowaniu poprzedniego roku, kształtowaniu kierunków działań oraz współdecydowaniu o celach na kolejny rok.

Ten rok jest szczególnie ważny, ponieważ odbędą się wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZMMN, dlatego już teraz zachęcamy wszystkich aktywnych członków do opłacenia składki, wzięcia udziału w Radzie i tegorocznych wyborach, a także do kandydatury bądź oddania głosu na wybranych kandydatów.

Rada to nie tylko możliwość partycypacji w funkcjonowaniu Związku, ale również czas, aby zastanowić się nad tym, jak możemy zmienić oraz polepszyć funkcjonowanie naszej Organizacji.

Nowe możliwości dla Członków Związku

Zmiany w statucie podjęte przez zeszłoroczną Radę Związku dotyczą również Członkostwa oraz Kół Związku. Członkami Związku mogą zostać osoby w wieku już od 12 lat, zaś koła mogą posiadać charakter zarówno terenowy jak i tematyczny. Aby móc założyć Koło musi ono posiadać co najmniej 3 członków oraz posiadać zgodę Zarządu na jego oficjalne otwarcie. W tym celu utworzony został specjalny formularz online: https://forms.gle/rT8Y8jpd8Yt3EA1Z7.

Koła terenowe to miejsca spotkań dla osób z mniejszości niemieckiej w danej miejscowości. Mogą organizować regularne spotkania, czy projekty, co nie tylko wspiera poznanie języka czy kultury niemieckiej, lecz także umożliwia zaangażowanie na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Koła tematyczne mogą skupiać się na różnorodnych obszarach tematycznych związanych z językiem niemieckim i obejmować różne dziedziny kultury, jak muzyki, teatru, lecz także gotowania, polityki, sportu, czy literatury. Mogą to być grupy dyskusyjne, artystyczne, czy sportowe umożliwiające pogłębienie wiedzy i rozwój swoich umiejętności.

Zarząd koła terenowego składa się z Przewodniczącego, a jeśli grupa jest większa niż 8 osób wybierany jest także Wiceprzewodniczący. Obecne działające struktury ZMMN muszą do dnia 5 maja 2024 dostosować się do tych wymagań, tzn. zorganizować spotkanie w swoim kole, przeprowadzić wybory oraz wypełnić formularz: https://forms.gle/rT8Y8jpd8Yt3EA1Z7.

Tworzenie struktur ZMMN daje nam szansę na jeszcze głębsze zaangażowanie się w społeczność, budowanie silniejszych więzi między nami, a także rozwój osobisty, czy polepszenie kompetencji liderskich i międzykulturowych