Partnerzy

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Jest organizacją dachową Mniejszości Niemieckiej w Polsce z siedzibą w Opolu, do której ZMMN również należy. Jednostka ta jest członkiem Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) i posiada ponad 200.000 członków.

Więcej informacji: http://www.vdg.pl/pl/

Konsulat Niemiec w Opolu

Niemiecka placówka konsularna z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Opolu. Obecnie konsulem jest Pani Birgit Fisel-Rösle.

Więcej informacji: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-5-gk-oppeln

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest naczelnym organem administracji rządowej, obsługujący trzy działy: administrację publiczną, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mswia

Instytut ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa)

To najstarsza niemiecka organizacja pośrednicząca, która jest zaangażowana w pokojowe i wzbogacające współistnienie ludzi i kultur na całym świecie. Jej programy realizują pięć głównych tematów: wymiana sztuki i kultury, dialog społeczeństwa obywatelskiego, ucieczka i migracja, kultura i konflikt oraz Europa. Finansowane programy obejmują m.in. menedżera ds. kultury, asystenta ds. kultury, a także umożliwiają stypendia w innych krajach.

Więcej informacji: https://www.ifa.de/

Fundacja Rozwoju Śląska

To instytucja, która poprzez swoją działalność ma bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska. Aktualnie Fundacja Rozwoju Śląska skupia swoją działalność w następujących obszarach:
– wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej,
– wsparcie działalności kulturalnej,
– działalność pożyczkowa,
– Regionalna Instytucja Finansująca,
– usługi rozwojowe dla MSP.

Więcej informacji: http://fundacja.opole.pl/10/strona-glowna.html

Goethe-Institut

Jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Działają na całym świecie promując znajomość języka niemieckiego i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną.

Więcej informacji: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/index.html

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa opolskiego. Celem TSKN jest wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej poprzez różnego rodzaju projekty, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu, wspieranie instytucji o charakterze społecznym, jak np. przy DFK.

Więcej informacji: http://skgd.pl/

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

Jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa śląskiego. Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji i historii niemieckiej. Ważną dziedziną działalności DFK jest także pielęgnacja języka niemieckiego. W tym zakresie Towarzystwo organizuje kursy jęz. niemieckiego oraz liczne konkursy. Oprócz tego DFK organizuje inne, liczne imprezy kulturalne.

Więcej informacji: https://www.dfkschlesien.pl/pl/

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym związku stowarzyszeń. W ciągu roku realizuje szereg projektów społecznych, kulturalnych, językowych, historycznych, a także wydaje szereg publikacji.

Więcej informacji: http://www.haus.pl/

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)

To sieć organizacji młodzieżowych, należących do mniejszości narodowych i etnicznych w całej Europie. Głównym celem JEV jest ochrona i rozwój praw mniejszości narodowych. Poprzez swoje działania wzmacnia świadomość w populacji większościowej na temat spraw mniejszości i grup etnicznych.

Więcej informacji: http://www.yeni.org/de/

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Mindeheiten (AGDM)

Z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), w 1991 r. w Budapeszcie powstała grupa robocza, która łączy wszystkie organizacje mniejszości niemieckich zrzeszone w FUEN, dachowej organizacji mniejszości autochtonicznych w Europie.

Więcej informacji: https://agdm.fuen.org/

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

To forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy. Celem PROM jest m.in. popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. PROM jest oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych.

Więcej informacji: https://prom.info.pl/

FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Więcej informacji: http://fwpn.org.pl/

Wochenblatt.pl

Tygodnik Wochenblatt.pl posiada najwyższy nakład (ok. 6000 egz.) wśród ukazujących się w Polsce gazet, których adresatami są głównie osoby niemieckiego pochodzenia zamieszkałe na terenie całego kraju. Unikalność gazety polega na jej dwujęzyczności.

Więcej informacji: http://wochenblatt.pl/

Mittendrin

Redakcja Mittendrin prowadzi całodobowe Polsko-Niemieckie Radio Internetowe, różnego rodzaju audycje i projekty kulturalno-medialne, czy warsztaty radiowe/medialne dla dzieci i młodzieży oraz oferuje możliwość odbycia praktyk studenckich dla osób z kraju i z zagranicy.

Więcej informacji: https://mittendrin.pl/

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close