Jugendpunkt

Dołącz do klubu młodzieżowego!

Dołącz do klubu młodzieżowego!
Osoby chętne do działania z pewnością odnajdą się w projekcie Jugendpunkt. Nasze
kluby młodzieżowe dają przestrzeń do rozwoju własnych zainteresowań i zdobywania
wszechstronnych umiejętności. Cenimy inicjatywy członków, dlatego sam_a możesz
decydować, co będzie się działo na comiesięcznych spotkaniach.
Klubami opiekują się animatorzy i animatorki kultury, którzy pomagają w organizacji
warsztatów i dyskusji. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach to świetna okazja na
używanie języka niemieckiego w codziennych kontaktach z rówieśnikami.
Dla kogo? Młodzież MN w wieku od 12 do 16 lat
A co z młodszymi? Dla nich mamy coś
specjalnego – Jugendpunkt Junior
dedykowany osobom w wieku od 7 do 11 lat
Zgłoszenia: Cały rok, bezpośrednio mailowo u animatora, bądź przez formularz
zgłoszeniowy:  https://forms.gle/hURde8otwn37PwjPA

Organizatorzy: Dom Współpracy Polsko–Niemieckiej, Związek Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej w RP
Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Ojczyzny RFN, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz z budżetu gminy Leśnica.
Jugendpunkt Junior
Biała | Zülz
Dobra | Dobrau
Walce | Waltzen
Zbrosławice | Broslawitz
Olsztyn | AllensteinOpole | Oppeln
Jugendpunkt

Biała | Zülz
Izbicko | Stubendorf
Gliwice | Gleiwitz
Racibórz | Ratibor
Bytom – Stolarzowice | Beuthen – Stollarzowitz
Bartoszyce | Bartenstein
Kłodzko | Glatz
Siemianowice Śląskie | Laurahütte-Siemianowitz
Leśnica | Leschnitz
Zbrosławice | Broslawitz
Ligota Turawska | Ellguth Turawa
Jonkowo | Jonkendorf
Chrząstowice | Chrostau
Trzebiszyn | Trebiszyn
Nidzica | Neidenburg
Brzeźnica | Bresnitz
Chróścina| Chrosczinna
Olesno | Rosenberg