Konferencja młodzieżowa

Konferencja Młodzieżowa to jeden ze sztandarowych projektów, którego pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku. Grupa młodych, aktywnych i kreatywnych osób spotyka się w jeden z październikowych weekendów, aby wspólnie przez 3 dni uczestniczyć w warsztatach, wymieniać się poglądami i pomysłami. Tematyka warsztatów jest dostosowana do potrzeb młodzieży i zgodna z ich zainteresowaniami. Organizatorzy dbają nie tylko o warsztaty, ale także o ciekawe wypełnienie czasu wolnego. Projekt jest okazją do spotkania się młodzieży z całej Polski, która aktywnie działa w lokalnych środowiskach. Uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, lecz także praktyczną, którą później mogą wykorzystać w swojej pracy.

Konferencja w ciągu tych 19 lat stała się swoistą podstawą działania dla wielu członków ZMMN oraz inspiracją do nowych projektów i współpracy między członkami.