Kategoria Antidotum

Konkurs wideo: Dialog między generacjami

Konkurs wideo: Dialog między generacjami

Starsze pokolenie mniejszości niemieckiej w Polsce ma bardzo duży bagaż doświadczeń oraz unikalną wiedzę dot. losów ich rodzin, tradycji, historii instytucji MN.