Zrzutka Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej!

Zachęcamy do udziału w Zrzutce na rozwój działalności organizacji młodzieżowej mniejszości niemieckiej ?

Dzięki zebranym środkom zwiększymy efektywność pracy naszych wolontariuszy dzięki czemu zwiększy się także jakość działań ZMMN w RP.

Będziemy mogli jeszcze bardziej wspierać naszą młodzież w ich inicjatywach oraz udzielać im pomocy w realizowaniu przez nich projektów.

Przyczynimy się także do lepszego promowania życia kulturalnego i społecznego Mniejszości Niemieckiej.

 

Każda, nawet drobna wpłata, pomoże nam zapewnić ciągłość rozwijania naszego działania. 

 

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/9nrg2r