Wybór nowego zarządu BJDM

W dniu 18 maja odbyło się sprawozdawcze spotkanie BJDM. W programie znalazło się: podsumowanie roku 2023 📅, udzielenie absolutorium poprzedniemu zarządowi ✅ oraz niecierpliwie oczekiwane wybory nowego zarządu na kadencję 2024-2026 🗳️.
Z wielką przyjemnością i pełnym zaufaniem gratulujemy nowemu zarządowi BJDM:
Przewodnicząca: Paulina Widera 🚀
Wiceprzewodniczące: Ania Franik i Julia Otte 🎉
Skarbniczka: Natalia Szczota 💰
Sekretarz: Kasper Piechatzek ✏️
Członkowie zarządu: Martin Koj, Mikołaj Kurowski, Wiktoria Ernst i Weronika Kordaczuk 👏
Chcielibyśmy również pogratulować członkom Komisji Rewizyjnej: Oskarowi Zgoninie, Melanii Smykale, Zuzannie Herud, Andrei Pownuk i Weronice Koston. 🥳
Możemy spojrzeć wstecz na udany rok i cieszyć się na nadchodzące wyzwania i projekty pod nowym kierownictwem. Gratulujemy wszystkim wybranym – życzymy udanej kadencji pełnej zapału i nowych pomysłów! 🎊