[:pl]Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej na poziomie lokalnym działa za pomocą kół terenowych. Każde koło terenowe posiada przewodniczącego, który razem ze swoją grupą w ciągu roku realizuje według własnych zainteresowań projekty.

Aby założyć koło wystarczy mieć 3 zaangażowane osoby, które chcą działać na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Koła mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności i mogą liczyć na wsparcie w każdej sytuacji problemowej.

Aktywne koła terenowe:
1. Chrząstowice
2. Cisek
3. Dylaki
4. Ligota Turawska
5. Luboszyce
6. Opole- Centrum
7. Stare Budkowice
8. Katowice
9. Racibórz
10. Tarnowskie Góry
11. Rybnik[:de]Bund der Jugend der deutschen Minderheit ist auf lokaler Ebene durch Ortsgruppen organisiert. Jede Ortsgruppe hat seinen eigenen Vorsitzenden, der gemeinsam mit den Mitgliedern im Laufe des Jahres Projekte nach eigenen Wünschen realisiert.

Um einen neue Ortsgruppe zu gründen, werden drei verantwortungsvolle Personen gebraucht, die sich in der Arbeit der Deutschen Minderheit in Polen engagieren wollen. Die Ortsgruppen können für ihre Aktivitäten eine Finanzierungshilfe beantragen. Sie können auch in jeder problematischen Situation auf Unterstützung vom BJDM Büro zählen.

Aktive Ortsgruppen:
1. Chronstau
2. Czissek
3. Dyloken
4. Ellguth Turawa
5. Luboschütz
6. Oppeln-Zentrum
7. Alt Budkowitz
8. Kattowitz
9. Ratibor
10. Tarnowitz
11. Rybnik[:]