[:pl]

Deutsche Jugendclubs // Niemieckie Kluby Młodzieżowe

„Jugendpunkt” to innowacyjny projekt niemieckich klubów młodzieżowych, który daje przestrzeń do działania, możliwość kształtowania realizowanego programu językowo- kulturalnego oraz decydowania nad tym, jak, co i kiedy będzie się działo w klubie.

Miejsca te będą nadzorowane przez młodzieżowych animatorów i animatorki kultury, dzięki czemu w ciągu roku odbędzie się średnio 12 trzygodzinnych spotkań. Program będzie oparty na zainteresowaniach uczestników i będzie składał się z ćwiczeń i dyskusji, tak aby zachęcić do aktywnego uczestnictwa i używania języka niemieckiego w życiu codziennym. Spotkania w ramach projektu będą aktywną i atrakcyjną formą spędzania czasu, pozwalającą młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

DLA KOGO: Młodzież MN w wieku od 14 do 20 lat
MIEJSCA SPOTKAŃ: Biała // julia.otte@haus.pl
Kłodzko // amelia.patzwald@haus.pl
Krapkowice // barbara.schega@haus.pl
Olesno // maximilian.baron@haus.pl
Opole // marek.ozimek@haus.pl
Proszków // paulina.klosa@haus.pl
Gliwice // julia.samek@haus.pl
Racibórz // wiktoria.pilinska@haus.pl
Stolarzowice-Bytom // weronika.hanzel@haus.pl
Toszek // patrycja.czerner@haus.pl
Bartoszyce-Olsztyn-Ostróda // monika.krzenzek@haus.pl
ZGŁOSZENIA: Cały rok, bezpośrednio mailowo u animatora, bądź przez formularz zgłoszeniowy: forms.gle/9N9GWdDEhVDZ3eCo9
INWESTYCJA: Darmowe
WIĘCEJ INFORMACJI: Weronika Koston,
E-mail: weronika.koston@haus.pl
Tel. 577 189 867
ORGANIZATORZY: Dom Współpracy Polsko–Niemieckiej, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP

Chcesz atrakcyjnie, ciekawie i aktywnie spędzić czas wolny?
Masz ochotę na realizowanie własnych pomysłów oraz integrację?
Dołącz do klubu i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania!

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

[:de]

Deutsche Jugendclubs // Niemieckie Kluby Młodzieżowe

„Jugendpunkt“ ist ein innovatives Projekt deutscher Jugendclubs, das Raum für jegliche Aktivitäten gibt und die Möglichkeit zur Gestaltung des sprachlich– kulturellen Programms bietet. Entscheide selbst, wie und was während der gemeinsamen Treffen passiert!

Die Orte werden von Jugendbetreuern und Kulturanimateuren betreut, wodurch durchschnittlich 12 dreistündige Treffen pro Jahr stattfinden können. Das Programm wird sich an den Interessen der Teilnehmer orientieren und aus coolen Übungen, Spielen und Diskussionen bestehen, um die aktive Teilnahme und den Anwendung der deutschen Sprache im Alltag zu fördern. Die Treffen im Rahmen des Projekts werden eine aktive und attraktive Form der Zeitgestaltung sein, die es den Jugendlichen ermöglicht, ihre Interessen und Leidenschaften zu entwickeln.

FÜR WEN: Jugendliche der DMi im Alter von 14 bis 20 Jahre
ORTSCHAFTEN: Zülz // julia.otte@haus.pl
Glatz // amelia.patzwald@haus.pl
Krappitz // barbara.schega@haus.pl
Rosenberg // maximilian.baron@haus.pl
Oppeln // marek.ozimek@haus.pl // Anmeldung: https://linkd.pl/p7dc7
Proskau // paulina.klosa@haus.pl
Gleiwitz // julia.samek@haus.pl
Ratibor // wiktoria.pilinska@haus.pl // Anmeldung: https://linkd.pl/p7fps
Stollarzowitz -Beuthen // weronika.hanzel@haus.pl
Tost // patrycja.czerner@haus.pl
Allenstein-Osterode-Bartenstein // monika.krzenzek@haus.pl
ANMELDUNG: das ganze Jahr, per E-Mail an die Animateure oder über das Anmeldeformular: forms.gle/9N9GWdDEhVDZ3eCo9
INVESTITION: kostenlos
MEHR INFOS: Weronika Koston,

E-mail: weronika.koston@haus.pl

Tel. 577 189 867

ORGANISATOREN: Haus der Deutsch–Polnischen Zusammenarbeit, Bund der Jugend der deutschen Minderheit in Polen

Möchtest du Deine Freizeit aktiv und attraktiv gestalten?
Würdest du gerne deine eigenen Ideen umsetzen und sich mit anderen integrieren?
Werde ein Teil unseres Jugendteams und entwickle Deine Leidenschaften und Interessen!

Das Projekt wird durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat in Deutschland und das Ministerium des Innern und der Verwaltung in Polen mitfinanziert.

[:]