Rezolucja w sprawie wzmożonych działań na rzecz dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej

W dniu 19 maja odbył się Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny! Podczas zebrania podjęto  ważną rezolucję dotyczącą wzmożonych działań na rzecz młodzieży mniejszości niemieckiej! To wyraźny sygnał, że głos młodzieży jest ważny i należy dbać o przyszłość mniejszości niemieckiej w Polsce.

Zapoznaj się z treścią poniżej:

Jako delegaci organizacji członkowskich Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zgromadzeni na Górze Św. Anny, kierujemy do naszych członków następujące przesłanie.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce pragnie podkreślić, że młodzież jest fundamentem przyszłości naszej społeczności. Wyzwaniem jest obecna sytuacja, gdzie według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce społeczeństwo kraju się starzeje, a co za tym idzie, ludzi młodych jest coraz mniej. Te procesy w swej naturze nie omijają również społeczności mniejszości niemieckiej w Polsce. Dodatkowo dochodzi do tego fakt, iż zaangażowanie społeczne młodych ludzi nie jest dzisiaj rzeczą powszechną i boryka się z tym faktem wiele organizacji.

Jednocześnie Związek jest świadomy, że w przeciwieństwie do starszych pokoleń, zaangażowanie młodzieży w naszej społeczności nie jest już czymś oczywistym. Młodzi ludzie wiedzą dzisiaj o wypieraniu niemieckiej kultury i tożsamości nie tylko z opowieści i podręczników historii ale czerpią swą wiedzę również z aktualnych wydarzeń politycznych i narracji medialnej względem wszystkiego co niemieckie. Młodzi ludzie ze środowisk mniejszości niemieckiej są więc częścią polskiego społeczeństwa. Nie tylko mają możliwość angażowania się w inne działania, ale także uważnie śledzą negatywne nastroje wokół „niemieckości” i dlatego wielu młodych ludzi nie broni już swojej kultury i tożsamości przed światem zewnętrznym, ale wypełnia ją życiem w dialogu ze społeczeństwem większościowym i innymi mniejszościami.

Dlatego tym ważniejszym jest, aby mieć świadomość, jak wiele jest korzyści płynących z przyznawania się do przynależności do kultury mniejszościowej. Posługiwanie się dwoma językami, poruszanie się w dwóch kulturach jednocześnie stanowi nieocenione wartości dodane, które umożliwiają zrozumienie oraz budowanie mostu między polskim a niemieckim społeczeństwem.

W związku z powyższym, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce apeluje do wszystkich organizacji oraz członków Mniejszości Niemieckiej o skupienie uwagi na młodzieży i aktywnym angażowaniu jej w życie społeczne i kulturalne mniejszości. Apelujemy o przyciąganie młodzieży w lokalne koła, włączanie ich na stanowiska funkcyjne oraz wyznaczanie osób do kontaktu z młodzieżą w naszych strukturach. Młodzi ludzie powinni być pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego mniejszości niemieckiej. Ponadto zachęcamy do przemyślenia i strategicznego podejścia w celu zaplanowania stałej oferty skierowanej do dzieci i młodzieży.

Dobra współpraca między Związkiem Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP a wszystkimi organizacjami mniejszości niemieckiej jest niezbędna. Apelujemy o współpracę i solidarność w przyciąganiu młodzieży oraz tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w naszych strukturach, a także o wzajemne dążenie do otwierania i zakładania nowych grup młodzieżowych, które będą mogły aktywnie działać i realizować własne projekty młodzieżowe, a także międzypokoleniowe dla całej lokalnej społeczności mniejszości niemieckiej i jej środowiska.

Współpraca i dialog międzypokoleniowy są kluczowe dla zachowania i rozwijania naszej kultury, języka i tożsamości.

Jednocześnie dziękujemy młodym ludziom już dzisiaj obecnym w strukturach organizacji Mniejszości Niemieckiej za ich kreatywność, entuzjazm i zaangażowanie na rzecz niemieckiego dziedzictwa, języka i kultury.

Góra Św. Anny, dnia 19 maja 2023r.