Przypominamy o spisie członków BJDM!

W tym roku przeprowadzamy spis wszystkich swoich członków.

Celem tego przedsięwzięcia jest zaktualizowanie wewnętrznej bazy danych członków.

 

Link do formularza – https://tiny.pl/rskpj

 

Od tego tygodnia uprawniony pracownik biura Organizacji będzie kontaktował się bezpośrednio z każdym członkiem, który nie wypełnił do tej pory formularza, celem potwierdzenia dalszego członkostwa w ZMMN.

 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!