Przewodniczący ZMMN na posiedzeniu Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP – Oskar Zgonina wziął udział w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, podczas którego rozpatrywano informację Ministra Edukacji i Nauki o konsekwencjach dla mniejszości narodowych i etnicznych zmniejszenia w ustawie budżetowej na 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu wczorajszym zaś odbyło się głosowanie w Sejmie dotyczące subwencji oświatowej na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych. Pod głosowanie poddana została poprawka Senatu, która miała zakładać przywrócenie wysokości subwencji na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych w ramach ustawy budżetowej do pierwotnej wersji. Większością 239 głosów (227 posłów PiS, 10 posłów Konfederacji i 2 posłów niezrzeszonych) poprawka została odrzucona!

Jesteśmy #sprachlos #niemamymowy!

Przemowa Przewodniczącego Krajowego Zarządu Związku Młodzieży Mniejszosci Niemieckiej w RP – Oskara Zgoniny:

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo,

jestem przedstawicielem Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce i zabieram dziś głos w imieniu moich kolegów i koleżanek, młodych Niemców i Niemek w Polsce, zarazem polskich obywateli, uczniów polskich szkół, którym wczoraj Sejm, głosami posłów Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji w sposób brutalny odebrał mowę. Mowę, która jest im bliska; mowę, która gwarantowała lepszy start na rynku pracy; mowę, która dawała możliwości i poszerzała horyzonty; i co najważniejsze – mowę, która jest po prostu językiem ich serca.

Ograniczenie środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, które wczoraj stało się faktem, w rzeczywistości pozbawi dzieci i młodzież możliwości nauki tego języka. Skutki tej decyzji odczujemy na wielu płaszczyznach. To nie tylko odebranie, pozbawienie bardzo intymnej cząstki tożsamości narodowej. Ta decyzja pociąga za sobą także negatywne skutki społeczne, bo odbiera dzieciom i młodzieży szanse rozwoju; gospodarcze, bo regiony zamieszkiwane przez mniejszości nie będą już dłużej atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów, jak i skutki polityczne, wpływające na postrzeganie Polski jako kraju, który prawa mniejszości narodowych zawiesza i traktuje jak zakładników swojej polityki zagranicznej.

Wysoka Komisjo, jako przedstawiciel młodego pokolenia nie mogę pamiętać czasów, o których opowiadają mi rodzice czy dziadkowie. Czasów, w których nauka języka niemieckiego w Polsce była zakazana, a mniejszość jawnie dyskryminowana. Z całą pewnością będę pamiętać jednak ostatnie wydarzenia, poprawkę do budżetu i jej uzasadnienie, wczorajsze głosowanie, debatę i retorykę Zjednoczonej Prawicy, a więc stosunek do mniejszości dziś, w Polsce, w samym środku wspólnej Europy.

Organizacja, którą reprezentuję, w czasie prac nad budżetem po zgłoszeniu tej bardzo szkodliwej poprawki, zainicjowała akcję protestacyjną #niemaMowy #sprachlos. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo czarno-białych zdjęć z zakrytymi ustami. Otrzymaliśmy wsparcie nie tylko członków mniejszości niemieckiej i innych narodowości, ale także samorządowców, polityków z Polski i Niemiec, ludzi nauki, rodziców, nauczycieli i uczniów. Z tego miejsca za ten ważny i pełen zrozumienia dla różnorodności gest ze wzruszeniem wszystkim dziękuję – również obecnym tu nas sali posłom i posłankom.

Niepewny jednak tego, co nadchodzi, w imieniu młodzieży Mniejszości Niemieckiej wyrażam głębokie zaniepokojenie oraz wielki smutek spowodowany aktualną sytuacją w związku z ograniczeniem środków na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Jednocześnie zwracam się za pośrednictwem Wysokiej Komisji do wszystkich posłów i posłanek, reprezentantów Narodu, o odwrócenie bądź ograniczenie skutków wczorajszej decyzji Sejmu.

Dziękuję!

 

Nagranie ze spotkania: