Płatny staż do zgarnięcia!

Uwaga mamy dla Was świetną ofertę, idealną na lato!

Województwo Opolskie oferuje płatne staże w swoich regionach partnerskich w Niemczech, Francji i Czechach. Staże skierowane są do młodzieży uczącej się w wieku 18-30 lat. Kandydaci muszą mieszkać lub uczyć się w województwie opolskim i powinni znać język obcy kraju, w którym chcą odbywać staż.

Formularz kandydata_ki ubiegających się o staż (Formularz zgłoszeniowy) należy wypełnić w języku francuskim/ niemieckim/ czeskim w zależności od kraju, w którym kandydatka/kandydat zamierza odbyć staż. Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się cały rok. Województwo Opolskie zapewnia stażystom dofinansowanie (stypendium) w wysokości równowartości 700 euro brutto. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie: Regulamin uczestnictwa.

Ze względu na sytuację pandemiczną oferowane są obecnie także staże online:

1) Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / 4er Netzwerk (Związek Partnerstwa Nadrenia-Palatynat / Porozumienie Czterostronne) z siedzibą w Moguncji, Niemcy
2) Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, Niemcy (więcej pod linkiem https://pl.opolskie.de/praktyki/)
3) Bauorden z siedzibą w Ludwigshafen, Niemcy (więcej w ofercie: Praktikum Bauorden)

Ponadto gdyby ktoś był zainteresowany stażem w innej branży to także istnieje możliwość wypełnienia i przesłania formularzu. W takim wypadku biuro woj. opolskiego postara się jak najszybciej znaleźć pasujące przedsiębiorstwo. Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się bezpośrednio pod adresem: i.sekowska@opolskie.pl.