[:pl] 

Wielkie Ślizganie jest akcją charytatywną, organizowaną przez ZMMN od 2004 r. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z regionu opolskiego. Szczególnie ważnymi uczestnikami jednak są dzieci z domów dziecka, które zostają przez nas na ten projekt zaproszone. Dzieciom pomocą służą wolontariusze, którzy od zakładania łyżew po naukę jeżdżenia na łyżwach, nie tylko zapewniają dzieciom bezpieczeństwo na lodzie, lecz również przez cały dzień się nimi zajmują. Chcemy, aby dzieci przeżyły niezapomniany, ciekawy i wyjątkowy dzień!

Aspekt charytatywny spełniamy w dwojaki sposób. Po pierwsze, wszyscy uczestnicy (oprócz zaproszonych dzieci) płacą koszt wstępu, wynoszący minimum jedną złotówkę. Dochód ze sprzedaży wszystkich wejściówek przekazywany jest rok rocznie na potrzeby hospicjum lub rehabilitację dzieci z kręgów mniejszości niemieckiej. Akcji również towarzyszy zbiórka artykułów higienicznych przede wszystkim w szkołach, DFK oraz siedzibie ZMMN. Zebrane artykuły przeznaczane są dla dzieci z domów dziecka w różnych miejscach w województwie opolskim.

Ponadto akcja ta promuje aktywne spędzanie wolnego czasu i zdrowy styl życia nie tylko wśród dzieci, ale także wśród dorosłych mieszkańców województwa. Koniec końców najbardziej dla nas liczyć się będzie jednak uśmiech i satysfakcja dzieci!

[:de]

Das „Große Schlittern“ ist ein wohltätiges Projekt, das seit 2004 vom BJDM organisiert wird. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche der Oppeln Region. Besonders wichtige Teilnehmer für uns sind die Kinder aus den Kinderheimen, die zu diesem Projekt von uns eingeladen werden.  Den Kindern werden, vom Anziehen der Schlittschuhe bis zum Schlittschuhlaufen, Begleitpersonen zur Seite stehen, die ihnen nicht nur die Sicherheit auf dem Eis gewährleisten, sondern auch sich den ganzen Tag intensiv mit den Kindern beschäftigen. Die Kinder sollen einen unvergesslichen, interessanten und außergewöhnlichen Tag erleben!

Der wohltätige Aspekt dieser Veranstaltung zeigt sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen zahlen alle Teilnehmer (außer dem eingeladenen Kindern) einen mindestens Eintrittsbetrag ab 1 PLN, der dann an ein Hospiz oder ein schwer erkranktes Kind aus den Kreisen der Deutschen Minderheit übergeben wird. Zum Anderen sammeln wir im Vorfeld der Veranstaltung an verschiedenen Orten (insbesondere in Schulen, DFK, im Sitz von BJDM), hygienische Artikel die wir dann an die Kinder aus den Kinderheimen überreichen werden.

Außerdem bieten wir den Bewohnern unserer Region, insbesondere den Jugendlichen die Gelegenheit ebenfalls einen sportlichen und unterhaltsamen Tag zu verbringen, wobei sie gleichzeitig für die Kinder etwas Gutes tun können. Nichtdestotrotz was am Ende am meisten zählt, sind die lächelnden Gesichter der Kinder!

[:]