[:pl]

Tydzień Filmu Niemieckiego jest organizowany już od 2000 roku i jest największą imprezą, która pokazuje niemieckie filmy w Polsce. Ten corocznie powracający projekt odbył się w 2019 roku w 12 miastach.

Projekt skierowany jest głównie do młodzieży mniejszości niemieckiej, lecz nie tylko, gdyż chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Ten tydzień to najważniejsze wydarzenie niemieckiej kinematografii na Śląsku Opolskim, na które corocznie przyjeżdżają mieszkańcy całego województwa.

Tydzień Filmu Niemieckiego w Opolu ma na celu wzbudzenie zainteresowania publicznego współczesnym kinem niemieckim, a co za tym idzie- niemiecką kulturą. Pokazywane filmy są najnowszymi dziełami niemieckiego kina. Wiele z nich będzie po raz pierwszy pokazywany w Polsce.

Przy wyborze filmów zwraca się szczególnie uwagę, aby przedstawić rozmaity obraz Niemiec i aby tematy filmów dawały szerokie możliwości wyboru, tak aby każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie.

[:de]

Die Deutsche Filmwoche wird schon seit dem Jahr 2000 organisiert und ist die größte Veranstaltung, die deutsche Filme in Polen zeigt. Das jährlich wiederkehrende Projekt hat in 2019 in 12 Städten stattgefunden.

Das Projekt richtet sich vor allem an junge Menschen aus dem Kreise der deutschen Minderheit, aber nicht nur, denn wir wollen auch ein breiteres Publikum erreichen. Diese Filmwoche ist das wichtigste Ereignis der deutschen Kinematographie in der Region des Oppelner Schlesiens, zu dem wie jedes Jahr Bewohner aus der gesamten Woiwodschaft kommen werden.

Ziel der Deutschen Filmwoche in Oppeln ist es, das öffentliche Interesse am aktuellen deutschen Kino zu gestalten und somit das Interesse an der Kultur Deutschlands zu wecken. Die gezeigten Filme sind die neuesten Werke des deutschen Kinos. Viele dieser Filme werden in Polen ihre Premiere haben.

Bei der Auswahl von Filmen wurde darauf geachtet, dass ein vielfältiges Deutschlandbild präsentiert wird, so dass die Themen der Filme eine breite Palette an Möglichkeiten bieten, damit jeder Interessierte etwas für sich finden kann.

[:]