[:pl]

Sommercamp czyli obóz letni dla młodzieży z Mniejszości Niemieckiej z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier,  Serbii, Ukrainy, Litwy, Rosji oraz Kazachstanu i Kirgistanu w wieku od 14 do 17 lat. W tej inicjatywie bierze udział 80 młodych osób, w tym 15 uczestników z Polski.

Podczas obozu młodzież będzie się wspólnie uczyć języka niemieckiego oraz podczas warsztatów tematycznych poznawać siebie i budować wspólne relacje, zbierać pierwsze doświadczenia w pracy projektowej, które w przyszłości mają zaowocować zwiększoną działalności na rzecz MN na poziomie międzynarodowym. Zaplanowane warsztaty połączone są z krótkimi wycieczkami po okolicy w celu nabywania wiedzy. Wszystko co powstanie podczas tych warsztatów zostanie na końcu projektu zaprezentowane przez dane grupy robocze podczas „Abschlussveranstaltung”, czyli oficjalnej gali zakończeniowej.

Projekt ten jest również dobrą okazją do poznania kultury innych państw, gdyż każdego wieczoru odbywają się Länderabende, podczas których młodzież przedstawia swoje tradycje oraz częstuje przysmakami ze swojego państwa.

Partnerami projektu są Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) oraz Goethe Institut.

[:de]

Sommercamp ist ein Projekt für die Jugend aus der Deutschen Minderheit im Alter von 14 bis 17 aus Polen, Tschechien, Slowakei, , Rumänien, Ungarn , Serbien, Ukraine, Lettland, Russland, Kasachstan und Kirgistan. In diesem Ereignis nehmen 80 Personen teil, darunter 15 Teilnehmer aus Polen.

Während des Camps wird die Jugend gemeinsam Deutsch lernen und während der Themen- Workshops wird sie sich selbst besser kennen lernen, neue Freundschaften schließen und neue Erfahrungen, auch in der Projektarbeit, sammeln, die in der Zukunft auch zur größerer Tätigkeit für die Deutsche Minderheit auf internationaler Ebene mit sich bringen werden. Die Workshops sind mit kurzen Ausflügen geplant, so dass die Jugend auch neues Wissen aus der Umgebung mit sich nehmt. Alles was während der Workshops entsteht wird am Ende auf der Abschlussveranstaltung, also einer offiziellen Gala durch Gruppen präsentiert.

Dieser Camp ist auch eine gute Gelegenheit die Kultur anderer Länder kennenzulernen, denn jeden Abend finden Länderabende statt, während dessen die Jugend die Traditionen und auch Leckerbissen aus seinen eigenen Land präsentiert.

Partner dieses Projektes sind das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) und Goethe Institut.

[:]