[:pl]

Konferencja Młodzieżowa to jeden ze sztandarowych projektów, którego pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku. Grupa młodych, aktywnych i kreatywnych osób spotyka się w jeden z październikowych weekendów, aby wspólnie przez 3 dni uczestniczyć w warsztatach, wymieniać się poglądami i pomysłami. Tematyka warsztatów jest dostosowana do potrzeb młodzieży i zgodna z ich zainteresowaniami. Organizatorzy dbają nie tylko o warsztaty, ale także o ciekawe wypełnienie czasu wolnego. Projekt jest okazją do spotkania się młodzieży z całej Polski, która aktywnie działa w lokalnych środowiskach. Uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, lecz także praktyczną, którą później mogą wykorzystać w swojej pracy.

Konferencja w ciągu tych 19 lat stała się swoistą podstawą działania dla wielu członków ZMMN oraz inspiracją do nowych projektów i współpracy między członkami.

[:de]

Jugendkonferenz ist eines der bedeutendsten Projekte, dessen erste Edition im Jahr 2000 stattgefunden hat. Eine Gruppe von jungen, aktiven und kreativen Personen trifft sich am einen Wochenende, um gemeinsam 3 Tage lang am Workshops teilzunehmen und in Austausch zu kommen. Die Themen der Workshops sind den Interessen und Bedürfnissen der Jugend angepasst. Die Organisatoren kümmern sich nicht nur um interessante Workshops, sondern auch um ein attraktives Freizeitangebot. Dieses Projekt ist eine Gelegenheit für die Jugend aus ganz Polen, die aktiv in lokaler Umgebung tätig ist, sich zu treffen. Die Teilnehmer aneignen nicht nur sachliches, sondern auch praktisches Wissen, dass sie in der Zukunft in ihrer Arbeit nutzen können.

Während der 19 Jahren ist die Konferenz zum Grund des Engagement vieler Mitglieder des BJDM geworden. Sie inspirierte auch zu neuen Ideen, Projekten und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ortsgruppen.

[:]