[:pl]

Jarmark bożonarodzeniowy został po raz pierwszy zorganizowany w 2003 roku i kontynuowany jest aż do dziś. W międzyczasie stało że się to już tradycją, że w grudniu na Opolskim Rynku w namiocie odbywa się niemiecki program artystyczny. Dzieci i młodzież ze szkół z całego województwa przedstawiają bardzo różnorodne występy muzyczne na scenie, gdzie jednocześnie przeprowadzany zostaje przegląd na najpiękniejszą kolędę świąteczną.

Opolski jarmark nawiązuje do niemieckiej tradycji jarmarków bożonarodzeniowych podczas adwentu. W ofercie są ozdoby bożonarodzeniowe, kartki świąteczne oraz oczywiście pierniki i ciasto świąteczne, które odwiedzający mogą odnaleźć na naszych stanowiskach. Za pomocą tych wszystkich atrakcji tworzymy świąteczny nastrój, który nie tylko przyciąga całe rodziny czy też członków mniejszości niemieckiej, lecz także zwykłych przechodniów.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce.

[:de]

Weihnachtsmarkt wurde in 2003 zum ersten Mal organisiert und wird bis heute fortgesetzt. Mittlerweile ist es schon zu Tradition gekommen, dass im Dezember auf dem Oppelner Marktplatz ein deutschsprachiges Programm präsentiert wird. Kinder und Jugendliche aus den Schulen der Oppelner Woiwodschaft zeigen immer ein sehr vielfältiges Musikprogramm auf der Bühne, wo gleichzeitig für sie ein Wettbewerb für das schönste Weihnachtslied organisiert wird.

Der Oppelner Weihnachtsmarkt knüpft an die deutsche Tradition der Weihnachtsmärkte in der Adventszeit an. Es wird selbstgemachter Weihnachtsschmuck, Weihnachtskarten, und natürlich Weihnachtsgebäck angeboten, den die Besucher in den Ständen finden werden können. Mit Hilfe all dieser Attraktionen werden wir eine weihnachtliche Stimmung erzeugen, die ganze Familien, Mittglieder der Deutschen Minderheit, aber auch Passanten anzieht.

Das Projekt wird vom Ministerium für Inneres und Verwaltung in Polen finanziert.

[:]