[:pl]Jak zostać członkiem ZMMN?

Każda osoba w wieku od 14 do 35 lat może zostać członkiem. Jedyne co musisz zrobić, to podpisać deklarację członkowską i złożyć ją w siedzibie ZMMN, bądź wziąć udział w Spisie członków BJDM poprzez wypełnienie niniejszego formularza: https://forms.gle/NL2hFmzTSym69C639.

Wszystkie osoby chętne do nawiązania stałej współpracy zgłoście się do nas pod adresem: biuro@bjdm.eu!

Dlaczego warto należeć do ZMMN ?

– możliwość kontaktu z językiem niemieckim oraz jego doskonalenie
– zdobywanie doświadczenia w samodzielnym przeprowadzaniu projektów
– kreujemy nowych liderów poprzez szkolenia
– dajemy możliwość samorozwoju
– członkowie mają zniżki przy projektach organizowanych przez MN
– możliwość udziału w projektach międzynarodowych

Załóż swoje własne koło terenowe!

Aby założyć koło wystarczy mieć 3 zaangażowane osoby, które chcą działać na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Koła mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności i mogą liczyć na wsparcie w każdej sytuacji problemowej.

Potrzebne dokumenty:

Deklaracja członkowska Pobierz
Założenie koła terenowego Pobierz

 [:de]Wie kannst Du Mitglied beim BJDM werden?

Jeder zwischen 14 und 35 Jahren kann Mitglied werden. Dafür musst du nur die Beitrittserklärung unterschreiben und im Sitz des BJDM abgegeben oder du nimmst an der BJDM-Mitgliederzählung teil, indem du dieses Formular ausfüllst: https://forms.gle/NL2hFmzTSym69C639.

Alle Personen, die bereit sind, eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dem BJDM aufzubauen, werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen: biuro@bjdm.eu

Warum lohnt es sich, dem BJDM anzugehören?

– Kontakt zur deutschen Sprache
– Ausbildung zur Führungskräften durch Schulungen und Fortbildungen
– Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung
– Ermäßigungen bei Projekten und Veranstaltungen der Deutschen Minderheit
– Teilnahme an interessanten internationalen Projekten
– Erfahrungen über die Vorbereitung und Durchführung eines eigenen Projekts

Gründe deine eigene Ortsgruppe!

Um einen neue Ortsgruppe zu gründen, werden drei verantwortungsvolle Personen gebraucht, die sich in der Arbeit der Deutschen Minderheit in Polen engagieren wollen. Die Ortsgruppen können für ihre Aktivitäten eine Finanzierungshilfe beantragen. Sie können auch in jeder problematischen Situation auf Unterstützung vom BJDM Büro zählen.

Benötigte Dokumente:

Beitrittserklärung Download
Gründung einer Ortsgruppe Download[:]