[:pl]

Jesteśmy otwartą grupą aktywnych, kreatywnych młodych ludzi, działających od 1992 roku jako organizacja młodzieżowa mniejszości niemieckiej. Najważniejszym celem naszej organizacji jest utrzymanie niemieckiej tożsamości w Polsce poprzez pielęgnowanie i popularyzację niemieckiej kultury i języka. Równie ważnym dla nas celem jest budowanie pozytywnego wizerunku mniejszości niemieckiej w Polsce, rozwój osobisty naszych członków, a także wspieranie przyjaznych stosunków z innymi grupami społecznymi. ZMMN stara się pracować przede wszystkim na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych, niezależnie od pochodzenia.

W ciągu całego roku oferujemy szereg ciekawych projektów, takich jak wymiany, wyjazdy integracyjne w Polsce i za granicą, szkolenia, wydarzenia sportowe, kursy językowe, akcje charytatywne, czy podróże studyjne.

Do ZMMN należą wyszkoleni liderzy grup młodzieżowych, dlatego też gwarantujemy profesjonalizm w pracy z młodzieżą. Dzięki szkoleniu ELOm na lidera grupy młodzieżowej, możesz realizować własne pomysły poprzez projekty na poziomie lokalnym w swoim kole terenowym lub na poziomie krajowym.

Dołącz do nas!

Jeśli chcecie dokładnie poznać struktury i cele Związku, zaznajomcie się z naszym statutem:
Statut BJDM (do pobrania)[:de]

Wir sind eine offene Gruppe von aktiven, kreativen jungen Menschen, die seit 1992 als Jugendorganisation der deutschen Minderheit aktiv sind. Das wichtigste Ziel unserer Organisation ist die Stärkung der deutschen Identität in Polen durch die Verbreitung der deutschen Sprache, Kultur und Traditionen. Ebenso wichtige Ziele sind für uns, ein positives Bild der deutschen Minderheit in Polen zu gestalten, die persönliche Entwicklung unserer Mitglieder sowie freundschaftliche Beziehungen zu anderen gesellschaftlichen Gruppen zu fördern. Der BJDM ist bestrebt, in erster Linie zum Wohle junger Menschen und lokaler Gemeinschaften zu arbeiten, unabhängig von ihrer Herkunft.

Das ganze Jahr über bieten wir eine Reihe interessanter Projekte an, wie z. B. Austauschprogramme, Integrationsreisen in Polen und im Ausland, Schulungen, Sportveranstaltungen, Sprachkurse, Wohltätigkeitsaktionen oder Studienreisen.

Dem BJDM gehören ausgebildete Jugendgruppenleiter an, weshalb wir Professionalität in der Jugendarbeit garantieren können. Durch die Schulung zum Jugendgruppenleiter- ELOm kannst du deine eigene Projektideen auf lokaler Ebene in deiner Ortsgruppe oder auf nationaler Ebene durchführen.

Werde ein Mitglied!

Wenn Ihr mehr über die Strukturen und die Ziele des BJDM erfahren möchtet, lest unser Statut:
Statut BJDM (zum Herunterladen)[:]