Konferencja Młodzieżowa: Tożsamość i Prawa Mniejszości

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej zorganizował w miniony weekend w Poznaniu swoją tradycyjną Konferencję Młodzieżową. W dniach 15-17 października 2021 r. ponad 20 młodych ludzi zebrało się, aby pochylić się nad tematem „Fokus: Mniejszości – Prawa. Zagrożenia. Możliwości.”


Po przyjeździe do Poznania i grach integracyjnych, młodzież udała się na krótki spacer po Starym Mieście, aby poznać ciekawą polsko-niemiecką historię Poznania.

W sobotę w programie znalazły się różnorodne sesje warsztatowe z wybranymi prowadzącymi, w których uczestniczyli zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy projektu młodzieżowego.

Warsztaty na temat „Tożsamości” i „Praw mniejszości” poprowadziły Pia Slogar i Ewelina Stefańska z Youth of European Nationalities (YEN). W sposób interaktywny i z dużym zaangażowaniem, młodzi ludzie uczestniczyli i odpowiadali na następujące pytania:

Czym jest tożsamość? Jaką tożsamość (jakie tożsamości) mają młodzi ludzie? Co to jest mniejszość? Jakie prawa przysługują mniejszościom? Jak żyjesz tymi prawami w życiu codziennym i jak ich bronisz?

W kilku krokach młodzi ludzie otworzyli się i opowiedzieli o swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeniach związanych z przynależnością do mniejszości niemieckiej w młodym wieku.

Następnie w małych grupach, podczas sesji popołudniowej, uczestnicy zbierali pomysły na mikroprojekty. Podjęli plany na najbliższe miesiące pod hasłem: jak zainspirować młodych ludzi z szeregów mniejszości do tego, aby w fajny sposób przelali swoją przynależność do mniejszości na małe nowe akcje i projekty.

Maximilian Rößler przeprowadził hybrydowy warsztat z grupą uczestników na temat, w jaki sposób mniejszości są dyskryminowane oraz jak stereotypy i uprzedzenia wobec mniejszości mogą być zwalczane przez nas samych.

„Młodzi ludzie sami wnosili swoje doświadczenia do wszystkich jednostek i sami inicjowali zmianę perspektywy, co oznacza, że dostrzegali nie tylko własną rolę jako młodzieży mniejszości, ale zawsze także wpływ swojej aktywności i działań na innych” – mówi Dominik Duda

Wieczorne spotkanie dostarczyło młodym ludziom kolejnych nowych wrażeń. Pod tytułem „Mniejszości niemieckie. Społeczności niemieckie. Wspólne cechy i szanse”, pokazano im, że oprócz znanych nam mniejszości niemieckich w Europie, istnieją również niemieckie wspólnoty i grupy w Ameryce Południowej, które również pracują z młodzieżą. BJDM odwiedzili Marco Just Quiles z fundacji „Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland” oraz Gabriel Podevils, młodzieżowy przedstawiciel społeczności niemieckiej z Argentyny. Przedstawili oni wspólnoty niemieckie i grupę „Junges Netzwerk”. Dużo rozmawiano o pracy nad projektem na miejscu i podobieństwach młodzieży mniejszości niemieckiej w Polsce, a potem nastąpiła wymiana zdań i pytania o różne aspekty, takie jak tradycje i święta.

Po prezentacji pracy grupowej nad małymi projektami i obszernej ewaluacji w niedzielę rano, Konferencja Młodzieżowa dobiegła końca. Wszyscy uczestnicy wrócili do domu pociągiem pełni nowych wrażeń, nowych kontaktów oraz niecierpliwością w związku z dalszymi inicjatywami BJDM.