Wymiana łączy! – Wymiana młodzieży jako perspektywa.

Nazywam się Niklas i pochodzę z regionu partnerskiego Opola w Nadrenii-Palatynacie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o Opolu, nie miałem żadnych powiązań ani pojęcia, czym jest ten region. Szybko się to jednak zmieniło. Dzięki mojemu udziałowi w programie wymiany młodzieży „Bei mir und bei dir – zeig, was in Deiner Region steckt!”, latem 2022 roku odkryłem ten region i to nie tylko powierzchownie, jako turysta. Młodzi ludzie z Opolszczyzny pokazali mi, co jest dla nich najważniejsze w regionie. Na przykład poznałem i pokochałem mniejszość niemiecką, śląską kuchnię i historię regionu. Najważniejsze są jednak przyjaźnie, które rozwinęły się dzięki wymianie. Teraz nie jeżdżę do Opola tylko po to, żeby odwiedzać ludzi, ale żeby odwiedzać przyjaciół!

W dniu 21 maja 2003 r. Nadrenia-Palatynat zawarła umowę z Burgundią (Francja), Opolem i Czechami Środkowymi (Republika Czeska) w celu rozszerzenia istniejącego partnerstwa dwustronnego na „4 regionalne sieci partnerskie”. W oparciu o tę współpracę partnerzy realizują wiele projektów w różnych obszarach, w tym w ramach programów finansowania UE. Projekty te obejmują takie obszary jak kultura, edukacja, biznes, środowisko, turystyka, uprawa winorośli, polityka wiejska, sprawy społeczne, współpraca komunalna i współpraca administracyjna.

Wymiana między Nadrenią-Palatynatem a Opolem ma ogromne znaczenie, ponieważ tworzy pomost między dwiema różnymi kulturami, tradycjami i ludźmi. Nadrenia-Palatynat i Opole mają bogatą historię i wiele podobieństw, które warto odkrywać i celebrować. Wymiana kulturowa ma kluczowe znaczenie dla promowania zrozumienia, tolerancji i szacunku między różnymi społeczeństwami. Oba regiony mogą uczyć się od siebie nawzajem, dzieląc się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w obszarach takich jak ochrona środowiska, rozwój miast, opieka zdrowotna i wiele innych. Partnerstwo promuje również międzynarodowe zrozumienie i pokój. Poprzez kontakt ludzi z różnych kultur i regionów można przełamywać stereotypy, pokonywać uprzedzenia i nawiązywać przyjaźnie.

Z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, że te punkty nie są czystą utopią, ale rzeczywistością. Dzięki udziałowi w programie wymiany nie tylko wzmocniłam swój wolontariat, ale także nawiązałem nowe kontakty. W rezultacie zacząłem pracować dla Stowarzyszenia Partnerstwa Nadrenii-Palatynatu równolegle z moimi studiami. Chciałem dać innym młodym ludziom doświadczenie podobne do tego, które miałem podczas wymiany. Moja więź z Opolem bardzo się wzmocniła, gdy odbyłem dwumiesięczny staż w Mniejszości Niemieckiej i Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki wymianie młodzieżowej poznałem nowe obszary zawodowe i aktywnie się w nie zaangażowałem. Mogę nawet powiedzieć, że w dłuższej perspektywie chciałbym pracować w dziedzinie współpracy międzynarodowej i wymiany międzykulturowej.

Mogę tylko zachęcić do wzięcia udziału w wymianach młodzieżowych! Dzięki nim można nie tylko nawiązać cenne kontakty, ale także rozwinąć wspaniałe przyjaźnie. Możesz także poszerzyć swoje horyzonty i wiele się nauczyć. Najważniejsza jest jednak zabawa. Uczenie się nowych rzeczy jest niezwykle przyjemne. Jeśli obecnie rozważasz udział w programie wymiany, ale nie jesteś jeszcze pewien: zrób to! To będzie wyjątkowe, fantastyczne doświadczenie! I kto wie… Może znajdziesz coś, co Cię spełni.

 

Niklas Hackenthal

Foto: https://anawoj.org/projekt/wymiany-mlodziezy/