Moja podróż do Indii: kraju możliwości i kontrastów

Jak trafiłem do Indii

Pracuję dla Bentley Systems, firmy zajmującej się oprogramowaniem, która dostarcza rozwiązania dla projektów infrastrukturalnych i inżynieryjnych. W kwietniu 2024 roku miałem okazję odwiedzić Indie w ramach podróży służbowej i poznać nasz zespół. Byłem bardzo podekscytowany tym krajem, o którym wiele słyszałem, ale którego nigdy nie odwiedziłem. Spędziłem w Indiach dwa tygodnie i odwiedziłem różne miasta i regiony, takie jak Delhi, Mumbaj i Bangalore. Byłem pod wrażeniem różnorodności i dynamiki Indii oraz kontrastu między ich starożytnym dziedzictwem a nowoczesnym rozwojem.

 

Wzrost gospodarczy i potencjał Indii

Indie są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie z populacją ponad 1,4 miliarda ludzi, z których ponad połowa jest w wieku poniżej 25 lat. Kraj ten ma liczną wykwalifikowaną siłę roboczą, z której znaczna część biegle włada językiem angielskim i jest dobrze zorientowana w technologii. Jest to również centrum innowacji i przedsiębiorczości, z wieloma start-upami i globalnymi firmami działającymi w takich obszarach jak IT, biotechnologia, e-commerce i energia odnawialna. Przewiduje się, że do 2030 r. Indie staną się trzecią co do wielkości gospodarką na świecie, za Chinami i USA. Według szacunków ONZ dotyczących populacji, Indie wyprzedziły Chiny jako najbardziej zaludniony kraj na świecie i do 2030 r. będą miały największą klasę średnią. Wzrost gospodarczy Indii jest napędzany przez kilka czynników, takich jak dywidenda demograficzna, konsumpcja krajowa, transformacja cyfrowa i strategiczne partnerstwa z innymi krajami. Indie są również ważnym graczem na globalnej arenie handlowej i inwestycyjnej, z silną obecnością w Światowej Organizacji Handlu, grupie BRICS, G20 i regionie Indo-Pacyfiku. Indie są również ważnym partnerem dla USA, UE i Wielkiej Brytanii, a także rywalem i sąsiadem dla Chin i Pakistanu.

Różnorodność kulturowa i gościnność Indii

Indie to także kraj o ogromnej różnorodności kulturowej i bogactwie, z 22 językami urzędowymi, setkami dialektów oraz różnymi religiami, grupami etnicznymi i tradycjami. Indie mają długą i wspaniałą historię sięgającą starożytnych cywilizacji, które wyróżniały się w nauce, sztuce, literaturze i handlu. Wydała wielu najbardziej wpływowych myślicieli, przywódców i artystów na świecie, takich jak Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Rukmini Devi Arundale i Ravi Shankar. Kraj ten dał również światu jedne z najpiękniejszych i najbardziej znanych zabytków, takich jak Taj Mahal, Czerwony Fort i świątynie Khajuraho. Podczas mojej podróży byłem pod wrażeniem różnorodności i żywiołowości indyjskiej kultury, a także gościnności i życzliwości Hindusów. Zostałem powitany z ciepłem i hojnością oraz potraktowany z szacunkiem i ciekawością. Dowiedziałem się wiele o zwyczajach, wartościach i wierzeniach Indii, a przede wszystkim rozkoszowałem się indyjską kuchnią. Byłem szczególnie zafascynowany różnorodnością praktyk religijnych w Indiach i współistnieniem hinduizmu, islamu, buddyzmu, sikhizmu, chrześcijaństwa, dżinizmu i innych wyznań.

Wyzwania i zagrożenia dla Indii

Indie nie są jednak pozbawione wyzwań i zagrożeń. To kraj kontrastów i sprzeczności, w którym ubóstwo, nierówność i wykluczenie społeczne współistnieją z bogactwem, możliwościami i postępem. To kraj zmagający się z wieloma problemami środowiskowymi, politycznymi i społecznymi, takimi jak zanieczyszczenie środowiska, korupcja, przemoc i dyskryminacja. To kraj, który stara się znaleźć równowagę między tradycją a nowoczesnością, między jednością a różnorodnością, między stabilnością a zmianą. Jest to kraj, który musi rozwiązać swoje problemy i wykorzystać swój potencjał, aby zrealizować swoją wizję stania się światową potęgą i liderem w XXI wieku.

Jednym z poważniejszych problemów  Indii jest degradacja środowiska i zmiany klimatu. Indie są jednym z krajów najbardziej dotkniętych skutkami globalnego ocieplenia, takimi jak rosnące temperatury, nieregularne opady deszczu, susze, powodzie, cyklony i podnoszący się poziom mórz. Indie są również jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych i jednym z krajów najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych. Indie muszą przyjąć bardziej zrównoważony i odporny model rozwoju, który zmniejszy ich ślad węglowy, rozszerzy odnawialne źródła energii, poprawi gospodarkę odpadami oraz ochroni zasoby naturalne i różnorodność biologiczną. Indie muszą również współpracować z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi w celu znalezienia wspólnych rozwiązań i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich.

Kolejnym trudnym wyzwaniem stojącym przed Indiami jest nierówność społeczna i ekonomiczna oraz marginalizacja. Indie mają największą liczbę ubogich ludzi na świecie, z około 22% populacji żyjącej poniżej granicy ubóstwa i około 40% dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. W Indiach istnieje również ogromna nierówność między bogatymi i biednymi, miejskimi i wiejskimi, formalnymi i nieformalnymi, a także między rządzącymi a zmarginalizowanymi. Indie muszą zapewnić, że ich wzrost gospodarczy jest bardziej inkluzywny i sprawiedliwy, że ich polityka społeczna jest bardziej skuteczna i powszechna, a zarządzanie jest bardziej przejrzyste i odpowiedzialne. Indie muszą również promować upodmiotowienie i uczestnictwo swoich kobiet, młodzieży, mniejszości i słabszych grup społecznych, takich jak dalici, adiwasi i muzułmanie. Indie muszą również zająć się systemem kastowym, który jest źródłem dyskryminacji i ucisku dla milionów ludzi oraz barierą dla mobilności społecznej i sprawiedliwości.

Trzecim wyzwaniem stojącym przed Indiami jest regionalne i globalne bezpieczeństwo i stabilność. Indie znajdują się w złożonym i niestabilnym sąsiedztwie z nierozwiązanymi sporami i konfliktami z niektórymi sąsiadami, takimi jak Pakistan, Chiny i Nepal. Indie stoją również w obliczu zagrożenia terroryzmem, ekstremizmem i cyberatakami ze strony podmiotów krajowych i zagranicznych. Indie muszą wzmocnić swoje zdolności obronne i bezpieczeństwa oraz przyjąć bardziej proaktywną i asertywną politykę zagraniczną, która chroni ich interesy narodowe i suwerenność oraz przyczynia się do pokoju i stabilności w regionie i na świecie. Indie muszą również zaangażować się w dialog i współpracę ze swoimi sąsiadami i partnerami oraz rozwiązywać spory za pomocą pokojowych i dyplomatycznych środków. Indie muszą również odgrywać bardziej aktywną i konstruktywną rolę w wielostronnych instytucjach i forach oraz starać się mieć większy głos i reprezentację w globalnym zarządzaniu i podejmowaniu decyzji.

—-

Podróż do Indii była dla mnie nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale również okazją do poznania kraju pełnego kontrastów i możliwości. Dynamiczny rozwój gospodarczy, bogate dziedzictwo kulturowe i liczne wyzwania sprawiają, że Indie są w kluczowym momencie swojej historii. Aby stać się globalną potęgą, Indie muszą stawić czoła zmianom klimatycznym, nierównościom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa, dążąc do zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju.

Indie to miejsce, gdzie starożytność spotyka nowoczesność, a różnorodność kulturowa i gościnność jej mieszkańców inspirują. Mimo trudności, kraj ten pokazuje ogromną determinację i ducha innowacyjności. Jestem wdzięczny za możliwość doświadczenia tego z pierwszej ręki i wierzę, że przyszłość Indii będzie równie dynamiczna jak ich historia.

Tekst: Karol Kempski