Język białoruski jako język mniejszości narodowej -zagrożenie pozbawienia nauczania

 

?Rodzice i dyrekcja II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz organizacje białoruskie w Polsce protestują przeciwko planowanym zmianom w statutach szkół białoruskich w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Obawiają się, że wprowadzenie tych zmian doprowadzi do likwidacji szkolnictwa białoruskiego w Polsce.

?Aktualnie wszyscy uczniowie tych szkół uczyli się języka białoruskiego i zdawali maturę z tego przedmiotu na każdym etapie nauki. Rodzice i dyrekcja są przeciwni rezygnacji z nauki tego języka i obowiązku zdawania z niego egzaminu maturalnego.

? Dyrektor hajnowskiej szkoły, Igor Łukaszuk, informuje, że po kontroli kuratoryjnej urzędnicy zażądali zmiany statutu, która sprawiłaby, że język białoruski stałby się nieobowiązkowy. Organizacje mniejszości białoruskiej wystąpiły z petycją do kuratorium i ministerstwa, a liderka białoruskich sił demokratycznych, Światłana Cichanouska, również poparła apel w obronie białoruskich szkół na Podlasiu.

?Polecamy zapoznać się z oficjalną petycją, dot. zachowania nauczania języka białoruskiego, jako języka mniejszości, w dotychczasowej formie: https://www.petycjeonline.com/apel_do_ministerstwa…

Autorka: Monika Mikolajczyk