Autentycznie czy nieetycznie? O kreowaniu wizerunku w mediach.

Wizerunek jest tym, co ludzie myślą o nas, o naszej marce, usłudze czy organizacji. Wiadomo, że chcemy pokazać wszystko z jak najlepszej strony, wywołać jak najlepsze wrażenie na odbiorcach i zostać jak najlepiej zapamiętanym. Wizerunek jednak zawsze należy kreować zgodnie z prawdą.

Subiektywne postrzeganie, opinie, emocje, wyobrażenia – to główne czynniki, które składają się na wizerunek, czyli to, jak ludzie postrzegają nas jako jednostkę czy markę. Można więc powiedzieć, że wizerunek często powiązany jest z reputacją – tworzy pozytywny wizerunek, a ten z kolei wywołuje u odbiorców pozytywne skojarzenia.

Kreowanie wizerunku jest niezbędnym procesem, np. w budowaniu marki osobistej, promocji danego produktu czy zwiększaniu jego rozpoznawalności. Obecnie jednak coraz częściej zauważamy, że firmy budują swój image na kłamstwach czy niedopowiedzeniach. Warto pamiętać, że fałszywe działania w mediach nierzadko doprowadzają do kryzysu wizerunkowego. W rezultacie zamiast pozytywnego postrzegania naszej marki, możemy osiągnąć całkowicie odwrotne efekty.

Wizerunek więc należy kreować w oparciu o autentyczność i etykę. Na początku dobrze jest ustalić cel samego kreowania: do kogo chcemy dotrzeć, jak kształtuje się nasza grupa docelowa, jakie wartości chcemy rozpowszechniać, jak wypadamy na tle konkurencji. Odpowiednio zdefiniowany cel pomoże określić, jakie przekazy i treści będą promowane w mediach.

Niemniej istotnym aspektem w kreowaniu wizerunku jest także spójność. Trzeba skupić się na jednolitej identyfikacji wizualnej, tak aby odbiorcy otrzymywali treści współgrające z kształtowanym przez nas contentem. Ponadto bardzo ważne są: interakcja z publicznością, komunikacja, tworzenie wartościowych treści oraz badanie i monitorowanie rynku.

Kreowanie wizerunku w mediach to długotrwały i niełatwy proces, który wymaga stałego zaangażowania. Dlatego tak ważne jest, aby do kreowania podejść z rozwagą i odpowiednią strategią, dbając przy tym o wiarygodność i spójność Tak, aby było autentycznie i etycznie.

 

T: Milena Skóra