Apel młodzieży: „Budujmy mosty, a nie mury”

Dziś w Dniu Życzliwości publikujemy nasz wspólny apel uczestników Konferencji Młodzieżowej w Krzyżowej pod hasłem „Polsko-niemiecka przyjaźń” z dnia 22.10.2022. W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy o ochłodzeniu relacji polsko-niemieckich i niesprzyjającej atmosferze wokół mniejszości niemieckiej w Polsce. W odpowiedzi na nie 40 młodych ludzi – uczestników Konferencji Młodzieżowej w Krzyżowej – przygotowaliśmy apel, chcąc podkreślić wartość wielokulturowości i potrzebę wzajemnego zrozumienia.  

Konferencja Młodzieżowa w Krzyżowej to jeden z naszych sztandarowych projektów, w którym udział w tym roku wzięli młodzi ludzie zarówno z kręgu mniejszości, jak i spoza niej. Podczas tegorocznej konferencji pod hasłem „Przyjaźń polsko-niemiecka” nie zabrakło również aktualnych, niełatwych tematów. Tym bardziej więc słowa wypracowanego podczas konferencji apelu są odpowiedzią na bieżącą sytuację i panujące obecnie nastroje:

„Od pokoleń żyjemy razem, chodzimy do tych samych szkół, pracujemy w tych samych firmach, wspólnie dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Tworzyliśmy i tworzymy jedną wspólnotę, która choć składa się z różnych kultur, to skupia się na wzajemnej życzliwości. Ponad podziałami zawsze był, jest i będzie najważniejszy człowiek, jako istota, która ma prawo do godnego, pokojowego życia”.

Świadomi tego, jak bardzo relacje na najwyższym szczeblu potrafią wpłynąć na życie zwykłych ludzi, zwracamy się również do polityków: „Prosimy was – budujmy mosty, a nie mury. Obecnie na świecie i w Europie – tak blisko naszych granic – widzimy dramat ludzi, których kwestie polityczne wpędzają w konflikt i prowadzą do poróżnienia.”

Skierowany do społeczeństwa większościowego tekst przygotowaliśmy w symbolicznym dla polsko-niemieckiego pojednania miejscu. To właśnie w Krzyżowej 12 listopada 1989 roku odbyła się, zainicjowana i celebrowana przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola, msza pojednania, w której udział wzięli ówczesny premier Polski Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Gest wzajemnego objęcia polityków podczas mszy stał się symbolem nowego rozdziału w stosunkach między oboma sąsiadami. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę wydarzenia.

Również nieprzypadkowa jest data publikacji Apelu: 21 listopada bowiem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Życzliwości. Tym samym chcemy podkreślić jasne intencje naszej inicjatywy: „Chcemy żyć w otwartym, tolerancyjnym i przyjaznym środowisku, współpracować ze sobą, dążyć do harmonii i zgodnego współistnienia. Jesteśmy przekonani, że Wielokulturowość ubogaca i jest wartością, którą powinniśmy przekazać kolejnym pokoleniom, ponieważ Europa, a w tym Polska, jest i powinna być naszym wspólnym domem.”

Dołącz do apelu i podpisz go online za pomocą formularza: https://forms.gle/3Bcxoxrhe6asZ9Fb6