70 młodych ludzi, 10 krajów, 4 warsztaty – Tak wygląda Sommercamp 2023!

Pod hasłem „Wir l(i)eben Vielfalt!” obóz letni dla młodzieży z mniejszości niemieckich w Europie Południowo-Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Wschodniej odbędzie się w dniach od 1 do 9 sierpnia 2023 roku w Rumunii!
Termin rejestracji: do 30.03.2023 r.
Warunki uczestnictwa:
– Młodzież w wieku od 14 do 17 lat.
– Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2
– Dla każdego kraju dostępny jest określony limit miejsc (patrz str. 2)
Opłata za uczestnictwo: 150,00 EUR za uczestnika
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do nas mailem (biuro@bjdm.eu)!