Polityka prywatności/Datenschutzrichtlinie

Newsletter

Polski

Strona www.bjdm.eu chroni dane osobowe wszystkich użytkowników, szanując ich prywatność. Dlatego też można go odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych z wyłączeniem opcji newsletter.

Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w systemie newsletter wykorzystywane są tylko w celach wysyłania informacji o działalności Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP i działań towarzyszących w postaci wiadomości e-mail. Żadne dane indentyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim.

Użytkownik w każdej chwili może wypisać się z naszej listy poprzez kliknięcie odpowiedniego linku umieszczonego w stopce (na dole) każdej wiadomości email. W przypadku naruszenia przez użytkownika polityki prywatności lub prawa, jego dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym lub samorządowym.

Strona www.bjdm.eu może wykorzystywać pliki cookies, które poprawiają korzystanie z jego zasobów. Pliki te nie zawierają danych osobowych użytkownika, tylko użyteczne informacje przechowywane, które może odczytać serwer www.real.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawi użytkownika dostępu do zasobów serwisu www.bjdm.eu, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych w nim informacji.

ZMMN zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Nowe ustalenia obowiązują użytkowników od momentu udostępnienia ich na stronie www.bjdm.eu Każdy, kto korzysta ze strony www.bjdm.eu, akceptuje zasady niniejszej polityki prywatności.

Deutsch

Die Internetseite www.bjdm.eu schützt alle Personalien ihrer Nutzer/Besucher und respektiert und schützt dabei ihre Privatsphäre. Somit kann man sie besuchen, ohne Angaben zur Person zu machen. Jedoch müssen diese zum verschicken des Newsletters angegeben werden.

Die Personalien, die bei der Anmeldung zum erhalten des Newsletters angegeben werden, werden nur zum verschicken der Informationen über den Bund der Jugend der Deutschen Minderheit in Form von Email genutzt. Zu den Informationen habe drittpersonen keinen Zugriff.

Der Nutzer kann jederzeit auf das weitere erhalten des Newsletters verzichten in dem er auf den unten in jeder Email angegebenen Link klickt. Im Fall einer Verletzung der Datenschutzerklärung oder des Rechts, werden die Personalien den entsprechenden Institutionen ausgehendigt.

Die Internetseite www.bjdm.eu verwenden die Cookies Dateien um die Nutzung der Seite einfacher und besser zu machen. Diese Dateien beinhalten keine Personalien, sondern wichtige Informationen und Dateien welche der Server www.real.pl benötigt. Das Ausschalten der Cookies Dateien in der Suchmaschine verhindert dem Nutzer nicht den Zugang zu der Seite des BJDMs, sonder kann zur Problemen bei der Informationssuche auf der Seite führen.

Der BJDM behält sich das Recht zur Änderungen dieser Datenschutzerklärung vor. Die neuen Festlegungen gelten für den Nutzer ab dem Moment des Benutzens der Seite. Jeder der die Seite www.bjdm.eu nutzt, akzeptiert seine Datenschutzerklärung.