Jarmark Bożonarodzeniowy i Konkurs Kolęd (Opole, 15.12.2018 r.)

Szczegóły wydarzenia

 • Jarmark Bożonarodzeniowy i Konkurs Kolęd (Opole, 15.12.2018 r.)
 • Dodano: 08 listopad 2018

 • 1.      Organizatorem konkursu jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu.


  2.      Celem i przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego artysty wykonującego kolędy w języku niemieckim.


  3.      W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna oraz członkowie organizacji Mniejszości Niemieckiej.


  4.      Uczestnik powinien zgłosić się do .11.2018 r. za pomocą formularza przygotowanego przez organizatora formularza online:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerJd_9OWXRUj7pdf7FqxyxSxcPvDFOD5pc85lqdekBPeRCCA/viewform?usp=sf_link, oraz nagrania wykonania 2 utworów świątecznych w języku Niemieckim (filmik, bądź nagranie audio).

  Nagrania należy przesyłać drogą mailową: weihnachtsmarkt@bjdm.eu, lub pod adres: ZMMN w RP, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole.

  O zakwalifikowaniu się uczestnika decyduje 3-osobowa komisja, powołana przez organizatorów konkursu.


  5.      Uczestnik powinien przygotować 2 kolędy z czego komisja wybierze jedną, która zostanie zaprezentowana w dniu konkursu.


  6.      Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wyborze kolędy, którą będą mieli wykonać podczas konkursu, do dnia 26.11.2018 r.


  7.      Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora.


  8.      Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony cenną nagrodą materialną.


  9.      Występy oceniane będą według kryteriów: oryginalność, stopień trudności piosenki, pomysłowość i prezentacja, poziom warsztatu muzycznego.


  10.  Wyniki działań komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.


  11.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu konkursu po ostatnim wykonaniu.


  12.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę po ogłoszeniu wyników.


  13.  Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia konkursu.


  14.  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznawania nagrody.


  15.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016


  Z wyrazami szacunku

   

  Katrin Koschny (Koordynator projektu)

  Sara Maron (Koordynator projektu)