Odbyła się Rada Delegatów ZMMN w RP!

W dniu dzisiejszym odbyła się Rada Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP! Oprócz przedstawienia sprawozdań za rok 2022, odbyły się również w tym dniu wybory uzupełniające do Zarządu Związku!
Gratulujemy:
– Wiceprzewodnicząca: Andrea Pownuk (woj. opolskie)
– Sekretarz: Lukas Czellnik (woj. opolskie)
– Członek Zarządu: Kasper Piechatzek (woj. śląskie)
– Członkini Zarządu: Weronika Kordaczuk (woj. warmińsko-mazurskie)
– Członkini Zarządu: Magdalena Buczek (woj. opolskie)
Ponadto, z radością informujemy, że w ramach przegłosowanych zmian w naszym statucie, każdy aktywny członek ZMMN będzie miał możliwość uczestnictwa w przyszłych Radach Związku i głosować na temat ważnych decyzji organizacyjnych! Dzięki temu stajemy się jeszcze bardziej demokratyczni, otwarci i reprezentatywni.
W imieniu Zarządu pragniemy także wyrazić nasze głębokie podziękowania dla naszego biura oraz wszystkich członków za Wasz ogromny wkład w naszą organizację. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione! Dziękujemy również wszystkich Delegatom i Delegatkom za udział w Opolu, jak i online!
Poniżej relacja z dzisiejszego wydarzenia!