?Łotwa: „Zielona perspektywa” młodzieży?

Każdy dzień jest okazją do zapoczątkowania czegoś nowego. Można poznać nowe hobby, kształcić się, obserwować bieżące wydarzenia w regionie. Na Łotwie, rozkwit przeżywają zielone projekty, a młodzi ludzie dołączają do tego trendu. W tym artykule gościnnym chciałbym pokazać, jak wygląda zaangażowanie na rzecz przyrody i klimatu w naszym kraju. 

 

?Morze Bałtyckie i wydmy

Zaangażowanie ludzi – młodzieży i dorosłych, przejawia się poprzez inicjatywy społeczne, działania lokalnych organizacji pozarządowych, a także projekty i konkursy oferowane przez Unię Europejską.

Ważną kwestią dla Łotwy jest eksploracja wydm na granicy kraju. W szkołach podstawowych i średnich, uczniowie są nauczani o powodach, dla których linia brzegowa kurczy się każdego roku. „Łotewski Ruch Zielonych” zorganizował w grudniu 2022 r. w Ventspils forum z udziałem młodzieży z 80 szkół, podczas którego w grupach roboczych omawiano konkretne tematy dotyczące różnorodności przyrodniczej i ochrony środowiska. Ponadto, od 2007 r. prowadzona jest kampania „SAVING THE LETTIAN DUNES”, która edukuje lokalną ludność w temacie różnorodności siedlisk, a także angażuje i przyciąga ludzi z sektora turystycznego, którzy są świadomi wartości przyrodniczej wybrzeża Morza Bałtyckiego i ogólnych zasad, które przybliżają do celu, jakim jest zachowanie łotewskich wydm dla przyszłych pokoleń.

 

?Udział młodych ludzi

W ostatnich latach różne organizacje pozarządowe przyciągały młodych ludzi. Ministerstwa lub szkoły są zapraszane do udziału w działaniach i wolontariacie we współpracy z „Europejskim Korpusem Solidarności” i projektami wymiany „Erasmus +” dotyczącymi przyrody, zmian klimatu, zielonej polityki, prawa, segregacji odpadów i recyklingu oraz innych tematów specyficznych dla regionu. Na przykład, popularne jest obecnie organizowanie wędrówek po parkach narodowych i górach, aby dzieci mogły lepiej poznać przyrodę i zwierzęta, dzięki czemu nowa wiedza ułatwi proces uczenia się, a także poprawi zdrowie psychiczne młodych ludzi, którzy mogą stać się kolejnymi przedstawicielami wewnątrz lub na zewnątrz organizacji pozarządowych w ich obszarze zainteresowań. Obozy ekologiczne i angażowanie młodych ludzi w tworzenie filmów edukacyjnych i materiałów do czytania to jeden z najnowszych tematów, który szybko się rozwija i daje możliwość przekazywania wiedzy. Na przykład, „Młodzież Czerwonego Krzyża” otworzyła kilka oddziałów na Łotwie, nie tylko edukując młodych ludzi w zakresie aspektów medycznych, czy fizycznych i psychicznych potrzeb ludzi, ale także podnosząc świadomość poprzez projekty „Erasmus +” na temat wpływu zmian klimatycznych na częstotliwość, dotkliwość i globalną skalę klęsk żywiołowych, a także odkrywając nowe sposoby promowania odpowiedzialnego zachowania.

 

?Przykłady zaangażowania Unii Europejskiej 

Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego ważne jest, aby wszystkie grupy społeczne wyrażały swoje opinie w sposób, który im odpowiada – od życia codziennego po konkretne sektory. Ludzie mogą zdecydować się na udział w sankcjonowanych protestach, pisać zgłoszenia dotyczące nowych, proponowanych przepisów, ulepszeń i skarg lub tworzyć własne organizacje, aby osiągnąć swoje cele. Na przykład w ostatnich latach kilka gmin ogłosiło konkurs o wartości dziesiątek tysięcy euro, w którym wszyscy pełnoletni mieszkańcy mają prawo uczestniczyć, przedstawiając swoje pomysły na poprawę dobrobytu poprzez budowę boiska dla dzieci lub boiska sportowego, terenów zielonych oraz parku i klombu z planem wydanym i zweryfikowanym przez komisję.

 

 

Elina Weidemane