Zgłoszenie kandydatury do Zarządu Krajowego ZMMN w RP!

W związku ze zbliżającą się Radą Delegatów, Zarząd Krajowy ZMMN w RP podczas posiedzenia dnia 13.09.2021 podjął decyzję o możliwości przeprowadzenia wyborów uzupełniających na stanowisko sekretarza lub członka Zarządu Krajowego ZMMN w RP.

Zgłoszenie kandydatury jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kandydaturę do Zarządu Krajowego ZMMN w RP.

Zgłoszenie wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia w Radzie Delegatów, dnia 19.09.2021 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej na 4. piętrze w siedzibie BJDM przy ulicy Konopnickiej 6 w Opolu, bądź online za pomocą platformy Google Meets: https://meet.google.com/tbn-jzez-npe.

Porządek obrad Rady Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
Opole, 19.09.2021 r.
1) Otwarcie zebrania przez przewodniczącego Zarządu Krajowego ZMMN w RP – Oskara Zgoninę;
2) Sporządzenie listy obecności, połączenie online i stwierdzenie wymaganego quorum;
3) Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta;
4) Omówienie procedur i zasad głosowania;
5) Wybór komisji wnioskowo-skrutacyjnej;
6) Przyjęcie porządku obrad;
7) Przemówienia zaproszonych gości;
8) Sprawozdania merytoryczne z działalności Zarządu Krajowego za rok 2020;
9) Sprawozdanie finansowe za rok 2020;
10) Sprawozdanie z działalności biura za rok 2020;
11) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
12) Dyskusja;
13) Przyjęcie sprawozdań w drodze uchwał;
14) Przegłosowanie wniosków:
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego ZMMN za rok 2020
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania merytorycznego ZMMN za rok 2020
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania działalności biura ZMMN
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej
15) Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu za rok 2020
16) Wybory uzupełniające do Zarządu Krajowego Związku.
17) Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań;
18) Głosowania;
19) Przedstawienie wyników głosowań;
20) Wolne wnioski;
21) Podziękowania i zakończenie obrad.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1b i 1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza się możliwość udziału w Radzie Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach.

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close