Aplikuj na stanowisko ifa-asystenta ds. kultury!

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP szuka osoby zainteresowanej stanowiskiem asystenta do spraw kultury w ramach stypendium Instytutu ds. Stosunków Kulturalych z Zagranicą (ifa) przy realizacji projektów młodzieżowych w terminie od maja do listopada 2021.

Miejsce pracy: Praca zdalna (HomeOffice), w późniejszym terminie Opole

Jesteśmy otwartą grupą aktywnych, kreatywnych młodych ludzi, działających od 1992 roku jako organizacja młodzieżowa mniejszości niemieckiej. Najważniejszym celem naszej organizacji jest utrzymanie niemieckiej tożsamości w Polsce poprzez pielęgnowanie i popularyzację niemieckiej kultury i języka. Równie ważnym dla nas celem jest budowanie pozytywnego wizerunku mniejszości niemieckiej w Polsce, rozwój osobisty naszych członków, a także wspieranie przyjaznych stosunków z innymi grupami społecznymi. ZMMN stara się pracować przede wszystkim na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych, niezależnie od pochodzenia.

Zakres obowiązków:
– współpraca przy projektach Jugendkonferenz, City Bound BJDM,  Koncertrach Garażowych, szczególnie w zakresie administracji (przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie projektu)
– współpraca w zakresie wirtualnej koordynacji ww. projektów
– współudział w dziedzinie prasy i promocji projektów

Wymagania:
– w trakcie bądź ukończone studia wyższe (germanistyka, komunikacja, politologia, media, kultura, literatura, ekonomia, zarządzanie itp.)
– bardzo dobre umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie
– dobra znajomość języka niemieckiego (co najmniej poziom B2)
– wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami (przygotowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów)
– doświadczenie w zarządzaniu mediami społecznościowymi
– bardzo dobre umiejętności obsługi komputera
– wysoki stopień niezależności, chęć do nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, kreatywność

Oferujemy:
– stypendium obejmujące 25-30h tygodniowo z wynagrodzeniem o wysokości 500 Euro miesięcznie (elastyczny czas pracy)
– zróżnicowane zadania w zaangażowanym zespole
– cenne informacje na temat międzynarodowych prac projektowych
– Odpowiedzialność, HomeOffice, szkolenie z przedstawicielami ifa

W sprawie pytań proszę się kontaktować z Anną Walecko, biuro@bjdm.eu, Tel.+48 577 189 867.

Czekamy na wasze dokumenty aplikacyjne (CV) mailowo do dnia 07.05.2021 na adres: biuro@bjdm.eu !