Poszukiwani młodzieżowi_e animatorzy_ki kultury!

W ramach projektu „Niemieckie Kluby Młodzieżowe” utworzone zostaną miejsca tzw. Jugendpunkt w miejscowościach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką, w których realizowany będzie program językowo-kulturalny dla młodzieży z mniejszości niemieckiej (14-19 lat).

Pieczę nad miejscem sprawować będą opiekunowie Klubu, tzw. młodzieżowi animatorzy kultury, którzy będą zajmować się częścią organizacyjną Klubu. Siedzibą Klubu będą siedziby poszczególnych kół DFK (mniejszości niemieckiej) lub udostępnione na ten cel pomieszczenia instytucji kultury i edukacji, które na ten cel zostaną załatwione przez organizatorów. O miejscowości, w której klub będzie działał, decyduje młodzieżowy animator kultury. Rocznie powinno odbyć się 12 trzygodzinnych spotkań, za każde spotkanie animator kultury otrzymuje wynagrodzenie.

Realizowany program będzie bazował na zainteresowaniach uczestników klubów. Spotkania w ramach projektu będą aktywną i atrakcyjną formą spędzania czasu, gdzie młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Przykładowe tematy: muzyka, ekologia, gotowanie, filmy, media społecznościowe, historia, teatr, diy, ale także aktywność sportowa, np. taniec, sport.

Każdy klub będzie wyposażony w konieczne materiały, takie jak biurowe, szkoleniowe, promocyjne, a także konieczne do realizacji zajęć np. gry edukacyjne, chusta animacyjna. Do dyspozycji klubów będą również ekran oraz rzutnik do wypożyczenia. Klub może również otrzymać mini grant na realizację własnego pomysłu.

Dla młodzieżowych animatorów kultury przewidujemy szkolenie. Pierwszo spotkanie zapoznające odbędzie się 20.03.2021 w godzinach 10:00 do 16:00, natomiast drugie spotkanie weekendowe w kwietniu 23-25.04.2021 dotyczące bezpośrednio programu, tj. praca młodzieżowa, praca w kulturze.

ZOSTAŃ MŁODZIEŻOWYM_Ą ANIMATOREM_KĄ KULTURY!

Dla kogo: Młodzi dorośli w wieku od 18-26 lat, zainteresowani działalnością na rzecz środowiska lokalnego, pracą młodzieżową, podniesieniem swoich kwalifikacji

Zgłoszenia: do 16 marca poprzez formularz: https://forms.gle/g7seq95yexGkEBtk9

Oferujemy: szkolenie wprowadzające, umowa zlecenie

Terminy spotkań: 20.03.2021 (hybrydowo) / 23.-15.04.2021

Kontakt: Weronika Koston
weronika.koston@haus.pl
tel.: +48 577 189 867

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close