Apel Związku Niemieckich Stowarzyszeń do rządów Polski i Niemiec o współpracę wobec aktualnej sytuacji epidemicznej

„Od wielu miesięcy cały świat zmaga się z panującą pandemią wirusa Covid-19, który obok tragicznych
problemów, w jakich znalazły się społeczeństwa wielu krajów, uwolnił także ogromne pokłady
solidarności pomiędzy ludźmi. Nie zmienia to faktu, że tysiące ludzi wokół nas świadomie lub
nieświadomie ulega zarażeniu, wielu z nich choruje a każdy dzień podnosi statystyki zgonów. Aktualnie
panująca tzw. druga fala pandemii osiąga rozmiary jeszcze bardziej niepokojące niż dotychczasowe. W
wielu krajach rozmiary te prowadzą do niebezpieczeństwa załamania systemu opieki zdrowotnej. W
związku z bardzo trudną sytuacją pandemiczną jaka panuje w Polsce coraz częściej docierają do ZNSSK
zapytania od konkretnych rodzin dotkniętych śmiercią bliskich czy nią zagrożonych, nie tylko członków
Mniejszości Niemieckiej, o możliwość skorzystania z pomocy i możliwości niemieckiego systemu
opieki zdrowotnej. Zapytania te są spowodowane zarówno docierającymi informacjami o lepszej
kondycji tego systemu, ale także znaną powszechnie deklaracją Prezydenta RFN Franka-Waltera
Steinmeiera skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o możliwej niemieckiej pomocy.
Wielotysięczne środowisko obywateli polskich niemieckiej narodowości, a w wielu przypadkach także
posiadające niemieckie obywatelstwo, przywitało tę deklarację z radością i dumą rozumiejąc ją jako
kolejny szlachetny gest ucieleśniający regulacje Traktatu o „dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy” zawartego w dniu 17.06.1991 roku. Niemal 30 lat temu zapisano w nim, że obydwa kraje
„dołożą starań, aby urzeczywistnić pragnienie obu Narodów osiągnięcia trwałego porozumienia i
pojednania”, a „granice utracą dzielący charakter, również w wyniku przezwyciężenia różnic
gospodarczych i społecznych”. Z punktu widzenia aktualnej sytuacji przypomnieć należy, że
umawiające się strony zapisały, iż „stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i
prawami”.
Poruszeni samą deklaracją Prezydenta Niemiec i ośmieleni powyższymi słowami traktatu zwracamy się
do rządów Polski i Niemiec, by dla dobra ludzi przeżywających w Polsce dramat wyczerpujących się
możliwości placówek opieki medycznej w leczeniu samych przypadków związanych z pandemią, ale
także trudnej dostępności do leczenia pacjentów cierpiących na inne choroby, podjęły konkretne
rozmowy na temat zadeklarowanej niemieckiej pomocy medycznej.
Równie silny apel kierujemy do władz regionalnych i lokalnych. Większość polskich województw,
powiatów i gmin, zwłaszcza na zachodzie i północy Polski, posiada wieloletnie już doświadczenia ze
swymi niemieckimi partnerami w zakresie projektów kulturalnych, gospodarczych i społecznych, które
stały się w minionych latach normalnym zjawiskiem. O ile bardziej są one potrzebne w sytuacji, gdy
mogą ratować ludzkie życie.
Niezrozumiałym i szkodliwym będzie grzech zaniechania w sytuacji, gdy istnieją możliwości a
zwłaszcza potrzeby do świadczenia i przyjęcia pomocy. Dobre sąsiedztwo i przyjaźń zobowiązują, aby
w sytuacji kryzysowej zawiesić ewentualne uprzedzenia, niezdrowe ambicje i polityczne kalkulacje na
rzecz nadrzędnej wartości jaką jest ratowanie ludzkiego życia.”

Bernard Gaida
Prezydent
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Opole, dnia 13 listopada 2020r.

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close