Apel Związku Niemieckich Stowarzyszeń do rządów Polski i Niemiec o współpracę wobec aktualnej sytuacji epidemicznej

“Od wielu miesięcy cały świat zmaga się z panującą pandemią wirusa Covid-19, który obok tragicznych
problemów, w jakich znalazły się społeczeństwa wielu krajów, uwolnił także ogromne pokłady
solidarności pomiędzy ludźmi. Nie zmienia to faktu, że tysiące ludzi wokół nas świadomie lub
nieświadomie ulega zarażeniu, wielu z nich choruje a każdy dzień podnosi statystyki zgonów. Aktualnie
panująca tzw. druga fala pandemii osiąga rozmiary jeszcze bardziej niepokojące niż dotychczasowe. W
wielu krajach rozmiary te prowadzą do niebezpieczeństwa załamania systemu opieki zdrowotnej. W
związku z bardzo trudną sytuacją pandemiczną jaka panuje w Polsce coraz częściej docierają do ZNSSK
zapytania od konkretnych rodzin dotkniętych śmiercią bliskich czy nią zagrożonych, nie tylko członków
Mniejszości Niemieckiej, o możliwość skorzystania z pomocy i możliwości niemieckiego systemu
opieki zdrowotnej. Zapytania te są spowodowane zarówno docierającymi informacjami o lepszej
kondycji tego systemu, ale także znaną powszechnie deklaracją Prezydenta RFN Franka-Waltera
Steinmeiera skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o możliwej niemieckiej pomocy.
Wielotysięczne środowisko obywateli polskich niemieckiej narodowości, a w wielu przypadkach także
posiadające niemieckie obywatelstwo, przywitało tę deklarację z radością i dumą rozumiejąc ją jako
kolejny szlachetny gest ucieleśniający regulacje Traktatu o „dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy” zawartego w dniu 17.06.1991 roku. Niemal 30 lat temu zapisano w nim, że obydwa kraje
„dołożą starań, aby urzeczywistnić pragnienie obu Narodów osiągnięcia trwałego porozumienia i
pojednania”, a „granice utracą dzielący charakter, również w wyniku przezwyciężenia różnic
gospodarczych i społecznych”. Z punktu widzenia aktualnej sytuacji przypomnieć należy, że
umawiające się strony zapisały, iż „stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i
prawami”.
Poruszeni samą deklaracją Prezydenta Niemiec i ośmieleni powyższymi słowami traktatu zwracamy się
do rządów Polski i Niemiec, by dla dobra ludzi przeżywających w Polsce dramat wyczerpujących się
możliwości placówek opieki medycznej w leczeniu samych przypadków związanych z pandemią, ale
także trudnej dostępności do leczenia pacjentów cierpiących na inne choroby, podjęły konkretne
rozmowy na temat zadeklarowanej niemieckiej pomocy medycznej.
Równie silny apel kierujemy do władz regionalnych i lokalnych. Większość polskich województw,
powiatów i gmin, zwłaszcza na zachodzie i północy Polski, posiada wieloletnie już doświadczenia ze
swymi niemieckimi partnerami w zakresie projektów kulturalnych, gospodarczych i społecznych, które
stały się w minionych latach normalnym zjawiskiem. O ile bardziej są one potrzebne w sytuacji, gdy
mogą ratować ludzkie życie.
Niezrozumiałym i szkodliwym będzie grzech zaniechania w sytuacji, gdy istnieją możliwości a
zwłaszcza potrzeby do świadczenia i przyjęcia pomocy. Dobre sąsiedztwo i przyjaźń zobowiązują, aby
w sytuacji kryzysowej zawiesić ewentualne uprzedzenia, niezdrowe ambicje i polityczne kalkulacje na
rzecz nadrzędnej wartości jaką jest ratowanie ludzkiego życia.”

Bernard Gaida
Prezydent
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Opole, dnia 13 listopada 2020r.