#SommercampOnline

BJDM: Największy projekt Młodzieży Mniejszości Niemieckiej 2020 #SommercampOnline właśnie się zaczął! 

Instytut ds. Zagranicznych Stosunków Kulturalnych (ifa) oraz Instytut Goethego(GI) wraz ze Stowarzyszeniem Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce  (BJDM) i VdG  organizują siódmy niemieckojęzyczny międzynarodowy obóz letni dla młodzieży z mniejszości niemieckich. W tym roku odbędzie się on jako wydarzenie online, z powodu panującej pandemii koronawirusa.

Do zespołu organizacyjnego #SommercampOnline dotarło 65 zgłoszeń młodych ludzi ze wszystkich 12 krajów uczestniczących w projekcie. Uczestnicy z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier,  Rosji, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Serbii, Kazachstanu i Kirgistanu są obecnie połączeni przez Internet. W projekcie bierze udział udział dziewięciu młodych ludzi z Polski.  Pochodzą z Górnego Śląska,  ale także z Warmii i Mazur. #SommercampOnline – jak wygląda ten projekt? Uczestnicy są aktywni w pięciu warsztatach o atrakcyjnej tematyce. Istnieją grupy na temat blogowania, mediów, teatru, muzyki i komiksów.  Prowadzący warsztaty są prawdziwymi ekspertami w swojej dziedzinie. Na obozie letnim uczestnicy będą uczyć się mediów i umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim. Młodzi ludzie zajmują się wartościami i kwestiami europejskimi, takimi jak demokratyczne uczestnictwo, wolność poglądów, zaangażowanie społeczne lub migracja i zajmowanie się własną tożsamością jako mniejszość niemiecka. Wszystko to dzieje się na wyżej wymienionych ciekawych warsztatach, w języku niemieckim i w formie pracy grupowej.

Podczas obozu letniego młodzi ludzie nawiązują wiele nowych kontaktów z ludźmi z własnego kraju, ale przede wszystkim z innych krajów uczestniczących w projekcie. Dowiadują się, że w  wielu innych krajach istnieje aktywna mniejszość niemiecka, która angażuje młodych ludzi. Organizatorzy mają nadzieję, że również w tym roku uda się zmotywować uczestników  obozu  letniego do dalszego zaangażowania na rzecz mniejszości niemieckiej oraz, że w przyszłym roku sytuacja znów pozwoli na zorganizowanie kolorowego i żywego obozu letniego, na którym uczestnicy będą mogli spotkać się i wymienić pomysłami w prawdziwym życiu. Tegoroczny format online wymagał wiele pracy, energii i wysiłku, ale na tym etapie twórcy projektu mogą być zadowoleni.

#SommercampOnline jest wspierany finansowo przez Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Instytutu Stosunków Zewnętrznych i Instytutu Goethego, a także przez Stowarzyszenie Niemieckich Towarzystw Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.