Porządek obrad Rady Delegatów 2020!

Porządek obrad Rady Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP – Opole, 5.07.2020 r.

 1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącą Zarządu Krajowego ZMMN w RP – Katrin Koschny;
 2. Sporządzenie listy obecności, połączenie online i stwierdzenie wymaganego quorum;
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta;
 4. Omówienie procedur i zasad głosowania;
 5. Wybór komisji wnioskowo-skrutacyjnej;
 6. Przyjęcie porządku obrad;
 7. Przemówienia zaproszonych gości;
 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Krajowego za rok 2019;
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2019;
 10. Sprawozdanie z działalności biura za rok 2019;
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
 12. Dyskusja;
 13. Przyjęcie sprawozdań w drodze uchwał;
 14. Wybory Zarządu Krajowego Związku na kadencję 2020 – 2022;
 15. Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań;
 16. Głosowania;
 17. Przedstawienie wyników głosowań;
 18. Wybór Komisji Rewizyjnej Związku na kadencję 2020-2022;
 19. Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań;
 20. Głosowania;
 21. Przedstawienie wyników głosowań;
 22. Przekazanie głosu wybranemu Przewodniczącemu Zarządu Krajowego;
 23. Wolne wnioski;
 24. Podziękowania i zakończenie obrad.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1b i 1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza się możliwość udziału w Radzie Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach.

W związku z powyższym, prosimy delegatów, którzy planują uczestniczyć w Radzie Delegatów w formie zdalnej, o przesłanie odpowiedniej wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail: komisja@bjdm.eu!

Więcej na temat głosowania zdalnego: Porządek Rady Delegatów 2020

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close