“Młodzież recytuje poezję” #online!

W związku z sytuacją kryzysową w Polsce i na całym świecie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim organizuje swoją XXVI edycję Konkursu Recytatorskiego ,,Jugend trägt Gedichte vor” / ,,Młodzież recytuje poezję” online!

Każdy uczeń szkół podstawowych oraz średnich, bez względu na uczestnictwo we wcześniejszych eliminacjach, może ponownie wziąć udział w konkursie online.

Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo drogą internetową:
I etapem będą eliminacje do finału. Każdy uczestnik w tym celu będzie miał przygotować swoje wykonanie jednego utworu poetyckiego w języku niemieckim w formie filmiku i przesłać go mailowo pod adres: konkurs@skgd.pl do 22 maja 2020 r.

II etapem będzie sam finał konkursu, gdzie jury wybierze laureatów spośród finalistów wybranych w I etapie konkursu, którzy zostaną nagrodzeni za najlepsze wykonanie utworu poetyckiego.

Harmonogram konkursu:
– Termin przesyłania filmików wraz z kartami zgłoszeń – 22 maja 2020 r.
– Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do finału – 3 czerwca 2020 r.
– Ogłoszenie listy zwycięzców konkursu – 19 czerwca 2020 r.

Na wszystkich uczestników, jak również zwycięzców każdej kategorii czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty dostępne pod linkiem:
http://skgd.pl/dzialalnosc-kulturalno-oswiatowa/dzialalnosc-oswiatowa-tskn/konkurs-recytatorski-w-jezyku-niemieckim-mlodziez-recytuje-poezje/

Projekt od lat wspierany jest finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, za pośrednictwem VDG.