Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej