Strategia Młodzieży Mniejszości Niemieckiej

Szczegóły wydarzenia

  • Strategia Młodzieży Mniejszości Niemieckiej
  • Dodano: 06 luty 2018

  • We wrześniu 2017 została zaakceptowana przez struktury ZMMN jak i Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce strategia młodzieży Mniejszości Niemieckiej.  Od teraz nasze projekty będą planowane w oparciu o ten dokument.  Celem strategii młodzieżowej jest danie młodzieży wskazówek, na których mają w bazować przy tworzeniu swoich konspektów na projekt młodzieżowy. Współpraca z DFK i z grupami dorosłych ma się też przez to poprawić.  Strategia młodzieżowa pokazuje, jak w dzisiejszych czasach młodzież, może  się angażuje w strukturach mniejszości niemieckiej.

    Dwujęzyczność i zrozumienie kultury naszego regionu można również uwidocznić w nowoczesnych projektach. Przykładami takich projektów są międzynarodowy Sommercamp, wymiany jak również konferencja młodzieżowa.