Powieść 'Mazur'

Szczegóły wydarzenia

 • Powieść 'Mazur'
 • Dodano: 22 pa¼dziernik 2015

 • Na polskim rynku księgarskim ukazała się powieść 'Mazur'. Książka przedstawia fikcyjne zdarzenia z lat 1938-1942, jednocześnie opisuje problematykę pogranicza mazowiecko-pruskiego i relacji osób mieszkających po obu stronach granicy.

  Z poznanych materiałów historycznych wiemy, że nie malowały się one tylko w czarno-białych barwach, nawet po powstaniu III Rzeszy. Wydana powieść może więc stać się przyczynkiem do rozpoczęcia poszukiwań nad zaginionym duchem Mazur. Nie Niemców mazurskich, tylko Mazurów, czyli nacji dzisiaj już nieistniejącej, ale do 1939 roku bardzo silnie zaznaczającej się na obecnej północy Polski.

  Książka jest opatrzona dotąd nigdzie nie publikowanymi zdjęciami. Porusza nie tylko problemy polityczne czy wojskowe, lecz także społeczne, obyczajowe i kulturowe.

  Dlatego ma duże szanse na to, by wzbudzić szerokie zainteresowanie problematyką pogranicza ? takiego, którego dzisiaj na mapie już nie ma, ale które żyje na tamtych terenach do dzisiaj.

  Zaplanowana czwarta z kolei promocja w Bibliotece Dzielnicy Warszawa Rembertów w dniu 22 października br. będzie interesującym wydarzeniem dla czytelników i rozpocznie ciekawą dyskusję o rzeczywistości czasu wojny, która była bardziej skomplikowana, niż chciałoby wielu historyków czy literatów.Poprzednie spotkania odbyły się w Domu Polonii w Warszawie, Muzeum Mazurskim w Szczytnie oraz w Bibliotece w Chorzelach. 

  Szegóły na: javascript:nicTemp();