Manga Workshop

Szczegóły wydarzenia

  • Manga Workshop
  • Dodano: 20 pa¼dziernik 2015

  • Manga Workshop odbędzie się 24.10.2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu o godz. 12:00.
    W programie przewidziany jest referat, który pozwoli osobom nie znającym mangi, poznać tę literacko-artystyczną formę, a osobom znającym tematykę pozwoli się jeszcze bardziej w niej zagłębić, ukazując niemiecko-japońskie powiązania. Po wysłuchaniu referatu uczestnicy przejdą do aktywnego udziału w workshopie, rysując swoje własne obrazy w stylu manga. Kurs rysowania zostanie poprowadzony przez 2 młode artystki, które ukarzą swoje własne interpretacje postaci z baśni braci Grimm.