KONKURS 'Przepraszam czy tutaj czytają? Czyli o tym gdzie czytać Antidotum'

Szczegóły wydarzenia

 • KONKURS 'Przepraszam czy tutaj czytają? Czyli o tym gdzie czytać Antidotum'
 • Dodano: 19 sierpieñ 2015

 • "Przepraszam czy tutaj czytają? Czyli o tym gdzie czytać Antidotum"

   

  1.      PODSTAWOWE INFORMACJE:

  Organizatorem konkursu jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP z siedzibą w Opolu (kod pocztowy 45-004) przy ul. Konopnickiej 6, zwany dalej BJDM.

  Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, będąca bądź nie będąca członkiem BJDM.

  2.      CZAS TRWANIA KONKURSU:

  Konkurs rozpoczyna się 15. sierpnia i trwa do 30. września 2015 r. Po tym terminie zostaną wyłonieni zwycięzcy oraz wręczone zostaną nagrody. Dokładne miejsce oraz termin wręczenia nagród zostaną podane później.

  3.      TEMAT KONKURSU:

  Temat konkursu to ?Przepraszam czy tutaj czytają? Czyli o tym gdzie czytać Antidotum". Zdjęcia przedstawiające, gdzie czytasz Antidotum mogą być w dowolnej, ale czytelnej formie. Odrzucane będą zdjęcia o charakterze pornograficznym bądź przekazującym niemoralne treści. O tym czy praca narusza regulamin zadecyduje Organizator.

  4.      WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość zdjęć.

  Zdjęcia należy przesłać w formacie JPG mailem na adres redakcji Antidotum: redaktion.antidotum@gmail.com.
  Wraz ze zdjęciami należy przesłać komentarz gdzie zdjęcie zostało wykonane oraz dane uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli inny niż adres nadawcy), telefon kontaktowy, data urodzenia.

  Uczestnik biorąc udział w konkursie zgadza się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
  Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż:

  Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

  Jednocześnie uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do pracy i udziela nieodpłatnej licencji na publikowanie zdjęć (wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.

  5.      OCENA KONKURSU:

  Jury konkursu, w skład którego wejdą członkowie redakcji  Antidotum oraz Zarządu Głównego BJDM, wyłoni zwycięzców, którzy przesłali najciekawsze prace. Skład jury może ulec zmianie w trakcie konkursu. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.

  6.      NAGRODY:

  Nagrodą główną konkursu jest udział w Konferencji Młodzieżowej 2015 w Poznaniu. Dojazd uczestnika we własnym zakresie. Dodatkowymi nagrodami są gadżety redakcyjne Antidotum ? kubki, koszulki oraz roczna dostawa pocztą kwartalnika na adres Uczestnika.