XV Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 12-18 lipca 2015 r. w Złotym Potoku 'Równość szans i zwalczanie dyskryminacji w społeczeństwach europejskich; życzenie czy rzeczywistość?'

Szczegóły wydarzenia

 • XV Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 12-18 lipca 2015 r. w Złotym Potoku 'Równość szans i zwalczanie dyskryminacji w społeczeństwach europejskich; życzenie czy rzeczywistość?'
 • Dodano: 12 czerwiec 2015

 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  zapraszają aktywną młodzież województwa śląskiego w wieku 17-23 lat, angażującą się w życie
  społeczne oraz polityczne do udziału w XV Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta
  Weimarskiego, który odbędzie się w dniach 12-18 lipca 2015 roku w Złotym Potoku.
  XV Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
  12-18 lipca 2015 r. w Złotym Potoku
  'Równość szans i zwalczanie dyskryminacji
  w społeczeństwach europejskich; życzenie czy rzeczywistość?'
  Coroczny Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, który organizowany jest
  w krajach objętych porozumieniem między regionami tj. Województwem Śląskim, Północną
  Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas-de-Calais we Francji, zwanym Regionalny
  Trójkąt Weimarski, to wyjątkowe, mające międzynarodowy charakter spotkanie z rówieśnikami.
  Porozumienie wspiera współpracę tych regionów, dlatego celem organizowanego od lat Szczytu
  Młodzieży jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie ich rozwoju
  społeczno-gospodarczego. 45 osób, czyli po 15 uczestników z każdego kraju, ma szansę wziąć
  udział w letnim wydarzeniu. To dzięki internacjonalnemu forum wymiany doświadczeń, rodzi się
  wśród młodego, europejskiego społeczeństwa dialog i współpraca.
  Projekt skierowany jest do młodych osób w wieku 17-23 lat. Szukamy osób otwartych na nowe
  wyzwania, mogących pochwalić się aktywnością i działalnością na rzecz lokalnej społeczności
  oraz wykazujących zainteresowanie europejskimi tematami. Siedmiodniowy pobytu w Złotym
  Potoku to czas, w którym uczestnicy biorą udział w debatach oraz spotkaniach
  z przedstawicielami różnych środowisk m.in. politycznych i pozarządowych, które poprzedzone
  będą tematycznymi warsztatami przygotowującymi uczestników do ich aktywnego udziału.
  Oczywiście w programie nie zabraknie także innych atrakcji tj.: spotkania integracyjne, wycieczki,
  aktywności sportowe etc.
  Temat tegorocznej edycji Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego brzmi:
  Równość szans i zwalczanie dyskryminacji w społeczeństwach europejskich; życzenie czy
  rzeczywistość? Temat ten w dużym stopniu związany jest z życiem młodego człowieka
  w społeczeństwach europejskich, na które w dobie globalizacji składają się nie tylko rodzime
  kultury. Z tego powodu nierzadko pojawiają się trudne do rozwiązania problemy związane
  z dyskryminacją i nietolerancją odmiennego pochodzenia, religii, narodowości, płci, czy też
  seksualności. Czy zagraniczni rówieśnicy borykają się z tymi samymi problemami, co nasze
  społeczeństwo? Dlaczego rozwiązania sprawdzone za granicą, nie zostały jeszcze zastosowane
  w naszym kraju? Kto jest bardziej tolerancyjny? Odpowiedzi na takie oraz inne pytania na pewno
  znajdą uczestnicy tegorocznego Szczytu Młodzieży. Udział w tym projekcie będzie na pewno
  pozytywnym doświadczeniem! Spotkania o międzykulturowym charakterze w gronie
  rówieśników to szansa nie tylko na wymianę spostrzeżeń związanych z tematem XV Szczytu
  Młodzieży, ale również interesujących ciekawostek dotyczących życia codziennego
  zagranicznych rówieśników.
  Udział w projekcie jest bezpłatny! 
  Rekrutacja
  Do udziału w tegorocznym Szczycie Młodzieży, zapraszamy młode osoby spełniające
  następujące kryteria:
  -wiek 17-23 lat,
  - zainteresowanie problematyką europejską,
  - aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności,
  - znajomość języka angielskiego (znajomość niemieckiego lub/i francuskiego ? mile widziane).
  Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Szczycie prosimy o wypełnienie formularza
  zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej www.haus.pl) i przesłanie go mailem,
  faksem bądź pocztą do 30 czerwca 2015 roku na adres:
  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
  ul. Bojkowska 37
  44-100 Gliwice
  W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje
  Mariusz Rotarski, manager projektu
  tel: 32 461 20 70
  e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl
  Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany dzięki
  finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
  Organizatorzy:
  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego