Stypendium

Szczegóły wydarzenia

  • Stypendium
  • Dodano: 21 maj 2015

  • Do 26.05.2015 mogą się gimnazjaliści ubiegać o stypendium w Katolickim Gimnazjum i internacie ?Die Loburg? in Ostbevern/ Nordrhein-Westfalen. Warunkiem otrzymania stypendium są wybitne osiągnięcia w szkole, sportowe, artystyczne lub społeczne zaangażowanie, jak i bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, którego uczeń powinien się uczyć albo w trybie języka niemieckiego jako języka mniejszości lub w szkole dwujęzycznej. Roczny pobyt zostanie dofinansowany kwotą 1000 Euro, 400 Euro wynosi wkład własny stypendysty, zależne również od aktualnej sytuacji materialnej rodziców. Stypendium jest wyjątkową okazją do szlifowania znajomości językowych i zdobycia nowych umiejętności.  


    Regulamin i zgłoszenie