III POLSKO-NIEMIECKI KONKURS DZIENNIKARSKI 'Młodzież Europy. Pośród perspektyw i obaw o przyszłość‡.'

Szczegóły wydarzenia

 • III POLSKO-NIEMIECKI KONKURS DZIENNIKARSKI 'Młodzież Europy. Pośród perspektyw i obaw o przyszłość‡.'
 • Dodano: 19 maj 2015

 • Masz zacię™cie dziennikarskie i interesuje Cię™ ś›wiat mediów? Znasz ję™zyk niemiecki, masz gł‚owę™ peł‚ną… pomysłów i lubisz wyzwania?

  Jeś›li tak, to weź udział‚ w naszym konkursie dziennikarskim i wygraj dwumiesię™czny staż w redakcji Deutsche Welle w Bonn z atrakcyjnym wynagrodzeniem.


  Polsko-niemiecki konkurs organizowany jest już po raz trzeci przez Zwią…zek Mł‚odzieży Mniejszoś›ci Niemieckiej w RP we współ‚pracy z rozgłośnią… Deutsche Welle z Bonn oraz Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą… (ifa). 

  Tym razem chcemy przedstawić‡ zdanie mł‚odej generacji na temat ich życia, planów na przyszł‚ość‡ i postrzegania wydarzeń„  w Europie w obliczu jej rosną…cej wielokulturowoś›ci.


  W obecnych czasach, szczególnie gdy granice nie są… żadną… barierą…, społ‚eczeń„stwa europejskie stają… się™ coraz bardziej zróżnicowane pod wzglę™dem kulturowym i etnicznym, poszukiwania odpowiedzi dotyczą…cej wł‚asnej przyszł‚ości są… dla mł‚odych ludzi coraz trudniejsze. Pragniemy dowiedzieć‡ się™ jak mł‚odzi ludzie w Polsce postrzegają… swoją… przyszł‚ość‡, czego się™ obawiają… a w czym dostrzegają… ogromny potencjał‚ i szanse rozwoju, co jest dla nich najwię™kszym wyzwaniem i jak rozumieją… współ‚odpowiedzialność‡ za przyszł‚ość‡ coraz bardziej wielokulturowej Europy.


  Poprzez konkurs chcemy również odnależć‡ talenty dziennikarskie, które bez wą…tpienia warto wspierać.

  Aby wziąć‡ udział‚ w konkursie, odpowiedz na dwa z proponowanych pytań„ w formie eseju. Jeden tekst należy przesł‚ać‡ po polsku, a drugi po niemiecku (każdy maks. 3 strony A4)  TEMATY KONKURSU:


  "€žPokolenie Erasmusa"€: Nasz nowy kolega z klasy pochodzi z Ukrainy, mój brat wyjeżdża na Erasmusa do Hiszpanii. Jakie szanse, wyzwania i zagrożenia stawia przede mną… dzisiejsza wielokulturowa Europa?


  ‚odzi ludzie stawiani są… dziś› w sytuacjach, które pokoleniu naszych rodziców i dziadków są… zupeł‚nie obce. Coraz bardziej wielokulturowa Europa oferuje na pierwszy rzut oka bardzo wiele, jednakże niesie za sobą… również wiele zagrożeń„ i niepewnoś›ci dotyczą…cych przyszł‚oś›ci, stawiają…c jednocześ›nie mł‚odych przed szeregiem wyzwań„, z którymi muszą… się™ zmierzyć‡. Studia za granicą…, zawieranie przyjaźni z rówieśnikami z Hiszpanii, Niemiec, Belgii czy Anglii nie jest już dziś› niczym nadzwyczajnym - wiele możemy się™ przecież dzię™ki temu nauczyć‡. 

  Jak mł‚odzi ludzie postrzegają… siebie w Europie? Jakie szanse dostrzegają… dla siebie i w czym upatrują… potencjał‚ rozwoju? Co sprawia, że pozytywnie patrz…ą na przyszł‚ość‡, są… optymistyczni? Czego s™ obawiają…? Co jest dla nich najwię™kszym wyzwaniem? Jakie są… ich oczekiwania dotyczą…ce ich wł‚asnej przyszł‚oś›ci w (wspólnej) Europie?


  Dylematy młodych: wyjechać czy zostać?

  Mam 24 lata, dwa dyplomy uczelni wyższych i doświadczenie za granicą, mówię w kilku językach obcych, jestem elastyczny, otwarty na nowe wyzwania... i wciąż bez pracy. Czy emigracja może być dobrym rozwiązaniem na przyszłość? 


  Studiowali na dobrych uczelniach, niektórzy nawet mają za sobą kilka semestrów na zagranicznych uniwersytetach, mówią płynnie w przynajmniej dwóch językach obcych, nie boją się wyzwań, chcą się dalej rozwijać, pracować na wspólną przyszłość? i wciąż nie mogą znaleźć dobrej pracy. Niestety to jest brutalna rzeczywistość dla wielu absolwentów w Polsce, która stawia ich jednoczesnie przed dylematem: zostać w kraju czy wyemigrować w poszukiwaniu lepszego ?jutra?. Ale czy emigracja jest zawsze lepszym rozwiązaniem? Czy tylko poprzez wyjazd młodzi mają szane dalszego rozwoju? Czy może jest to jedynie ucieczka? Może wcale nie jest tak źle jak przedstawiają to media? Jak młodzi postrzegają swoją przyszłość? W czym upatrują rozwiązania dla siebie? Co jest dla nich w kontekście ich przyszłości najważniejsze?


  Od Majdanu, poprzez konflikt na Ukraine, do wydarzeń związanych z Charlie Hebdo i Pegidą.

  Dlaczego takie wydarzenia dotyczą również mnie?


  W dobie internetu informacje z najdalszych zakątków świata docierają do nas niemalże w czasie rzeczywistym. Co chwila słyszymy o brutalnych zamachach, uprowadzeniach, o atakach terrorystycznych. Takie wydarzenia jak zamach na redakcję Charlie Hebdo czy krwawe obrazy z wojny na wschodzie Ukrainy nie pozostawiają nikogo z nas bez emocji. 

  A jednak. Według niektórych badań jesteśmy w Europie coraz bardziej negatywnie nastawieni do emigrantów, uchodźców czy muzułmanów. Dlaczego tak się dzieje? Czy właśnie w obliczu tak wielu strasznych wydarzeń w Europie i jej bezpośrednim sąsiedztwie nie powinniśmy się jednoczyć? Jaka jest w tym wszystkim rola młodego pokolenia? Czy młodzież ma tutaj w ogóle jakąkolwiek rolę, przecież sama ma tyle problemów i zmartwień? Dlaczego właśnie młoda generacja nie powinna pozostawać obojętna wobec przemocy, wrogich i agresywnych postaw, których w Europie jest coraz więcej.


  GDZIE NADSYŁAĆ PRACE:

  Prace prosimy nadsyłać poprzez pocztę elektroniczną (plik w formacie Word oraz PDF) na adres mailowy: 

  jugendineuropa@gmail.com 


  TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:

  24 maja 2015 r.  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  tel. (+48) 77 441 62 05, mail: biuro@bjdm.eu

  Osoby do kontaktu:

  Magdalena Stawiana, Magdalena Prochota, Joanna Hassa


  Regulamin udział‚u w konkursie


  Formularz zgł‚oszeniowy    kliknij tutaj


  Ogłoszenie konkursu


  Flyer konkursowy


  Plakat