Melanie Raczek- Wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Szczegóły wydarzenia

 • Melanie Raczek- Wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
 • Dodano: 01 kwiecieñ 2015

 • W skład Zarządu weszli: 
  - Tomasz Klemt (Związek Młodzieży Wiejskiej) - Przewodniczący Zarządu;
  - Melanie Raczek (Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP) - Wiceprzewodnicząca Zarządu;
  - Piotr Warzyszyński (Stowarzyszenie Europe4Youth) - Skarbnik Zarządu;
  - Dawid Szczepankiewicz (Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej) - Sekretarz Zarządu; 
  - Katarzyna Siemasz  (AEGEE-Kraków) - Członek Zarządu;
  - Katarzyna Psujek (Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej) - Członek Zarządu;
  - Agnieszka Siłuszek (Związek Harcerstwa Polskiego) - Członek Zarządu;
  - Adam Smuga (Stowarzyszenie 'Młodzi Demokraci') - Członek Zarządu; 
  - Mateusz Czerniga (Stowarzyszenie Jeleniogórskiej  Młodzieży All-ternatywa) - Członek Zarządu;
  - Monika Sobotka (Akademicki Związek Sportowy) - Członek Zarządu. 

  Wcześniej, tj. w kadencji 2013-2015 reprezentowała Nasze stowarzyszenie, pełniąc funkcje Sekretarza Zarządu oraz osoby koordynującej zadania związane z polityką na rzecz młodzieży. Zajmowała się propozycją zmiany ustawy o stowarzyszeniach i wolontariacie, wypracowywaniem wspólnych stanowisk Rady dotyczących młodych ludzi, wraz z Forum Młodych Lewiatan działała na rzecz krzewienia idei przedsiębiorczości młodych ludzi. Podjęła również działania zmierzające do przetłumaczenia przewodnia po programie Erasmus+, angażowała się w działania dialogu usystematyzowanego oraz brała udział w wielu dyskusjach i konferencjach związanych z polityką na rzecz młodzieży, rynkiem pracy oraz edukacją.