Konkurs filmowy €''Fokus Historia''€œ dla uczniów z Polski i z Niemiec

Szczegóły wydarzenia

 • Konkurs filmowy €''Fokus Historia''€œ dla uczniów z Polski i z Niemiec
 • Dodano: 16 marzec 2015

 • djo-Deutsche Jugend in Europa oraz Stowarzyszenie Edukacji Filmowej zapraszają… uczniów w wieku 16-18 lat do udział‚u w konkursie filmowym ''Fokus Historia''€œ. Zwycię™skie zespoł‚y wezmą… udział‚ w warsztatach filmowych oraz dodatkowo w letnim obozie filmowym w Supraślu (suprasl.pl) (1-7 sierpnia 2015 r. http://www.akademia.cerkiew.pl/page.php?id=4).

  Pomysł‚y na scenariusze skł‚adać‡ można do 31 marca 2015 r.


  GŁÓ“WNE PUNKTY PROGRAMU:

  Pomysły na scenariusze filmów edukacyjnych o tematyce historycznej skł‚adać‡ mogą… trzyosobowe grupy uczniów. Tematy scenariuszy dotyczą… wydarzeń„ mają…cych wpł‚yw na relacje polsko-niemieckie.

  Zwycię™skie zespoł‚y wezmą… udział‚ w warsztatach filmowych (maj lub czerwiec 2015 r.), prowadzonych przez doś›wiadczonych filmowców dla każdej z grup w ich miejscowoś›ciach. Uczestnicy poznają… tam zasady realizacji filmów, stworzą… scenariusze do wł‚asnych filmów krótkometrażowych, zbiorą… część‡ materiałów i wykonają… pierwsze zdję™cia. Zwycię™skie zespoł‚y spotkają… się™ nastę™pnie na letnim obozie filmowym w Supraślu (1-7 sierpnia 2015 r.), gdzie dokończą swoje filmy. Gotowe filmy zaprezentowane zostaną… w trakcie pokazów oraz udostę™pnione online jako uzupeł‚nienie programu lekcyjnego.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  Propozycje scenariuszy skł‚adać‡ można do 31 marca 2015 r. 

  Formularz zgł‚oszeniowy znajdują… się™ tutaj: www.sef.org.pl

  Zgł‚oszenia i informacje:

  Koszty zakwaterowania, wyżywienia i programu podczas letniego obozu filmowego w Supraś›lu oraz koszty warsztatów filmowych pokrywają… organizatorzy. Koszty podróży Supraś›la pokrywają… uczestnicy.

  Projekt wspierany jest przez Fundację™ Współ‚pracy Polsko-Niemieckiej.